Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'AVINGUDA DE LA NOVA ESTACIÓ (FIGUERES)
Juli Valdunciel

Actualitzat a 31/12/2006

L’Ajuntament de Figureres aprova inicialment una versió més reduïda del Pla de la l’avinguda Nova Estació de Figueres amb els vots favorables del PSC i CiU. L’Associació de Veïns Afectats pel Pla, ASAFANE, continua oposant-s’hi, hi presenta al•legacions i amenaça de continuar la seva reivindiació per la via judicial. A l’octubre, CiU retira el suport al pla a adduint la manca de consens amb els veïns i acusa l’alcalde, Joan Armangué (PSC), de ser incapaç de liderar-lo. Al desembre, el ple de l’Ajuntament arxiva el pla però Joan Armangué anuncia un canvi d’estratègia que consisteix a desenvolupar la primera fase i a deixar la més conflictiva per la propera legislatura.


Antecedents 2005

L’eix ferroviari transfronterer del FAV (Ferrocarril d’Alta Velocitat) Madrid-Saragossa-Barcelona-Montpeller travessa la comarca de l’Alt Empordà abans d’arribar a la frontera francesa (FERROCARRIL D’ALTA VELOCITAT. ALT EMPORDÀ). Un dels punts més complexos del traçat és el pas per l’àrea urbana de Figueres, la ubicació de la nova estació intermodal i la seva inserció en la trama urbana.

L’any 2003 el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Figueres van pactar inicialment el traçat del FAV per l’oest del municipi, el desmantellament de la línia actual, que passa per l’est, i la creació d’una estació única al límit amb el terme municipal de Vilafant. El 2004 el consistori va encarregar la redacció d’un projecte per ubicar la nova estació i reordenar la seva àrea immediata a un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dirigit pels arquitectes Ricard Pié i Josep Maria Vilanova. El juliol de 2005 l’Ajuntament va aprovar inicialment el pla. El projecte preveia l’obertura d’una avinguda nova entre la futura estació del FAV i el centre de la ciutat de 400 m de llarg i cinquanta d’amplada, l’enderroc de quaranta cases situades a la zona del carrer Avinyonet i la construcció de nou-cents habitatges nous. Immediatament, els veïns de la zona afectada s’hi van oposar, van crear l’Associació d’Afectats Avinguda Nova Estació de Figueres (ASAFANE) i van iniciar mobilitzacions. Com a resposta, l’Ajuntament va iniciar la revisió del pla i va crear una taula de participació ciutadana. A final de 2005, l’Ajuntament va presentar un segon document que contenia una reducció de l’àmbit d’actuació i va aprovar el Programa de participació ciutadana.

S’aprova inicialment el pla però continua l’oposició veïnal
A mitjan gener, l’equip redactor del pla va presentar el nou projecte a la taula de participació ciutadana. Les característiques principals del nou document eren: en primer lloc, una reducció de l’àmbit d’actuació de 105.000 m2 a 76.990 m2, mitjançant desafectacions als carrers Empordà i Anicet Pagès; en segon lloc, una reducció en el nombre d’habitatges de 902 a 744; i, per últim, el canvi de qualificació de la nova avinguda a sistema general –tal com havia demanat ASAFANE per rebaixar les càrregues als veïns– i el compromís de l’Ajuntament de destinar 4 MEUR a sufragar-ne els costos d’urbanització. L’Associació, però, va anunciar que continuaria la seva reivindicació fins que no es desestimés la necessitat d’enderrocar els quaranta edificis per executar el projecte.

Uns dies més tard, el portaveu el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Francesc Canet, presentava una alternativa al pla que apostava per mantenir el traçat actual del carrer Avinyonet i fer un nou vial de 15 m d’amplada paral•lel, al darrere de les cases actuals, que aniria des del límit del terme municipal fins al carrer Damàs Calvet. Aquesta proposta reduïa el nombre d’habitatges nous a 369, el nombre d’edificis a enderrocar a set i augmentava la superfície destinada a equipaments i zones verdes. D’altra banda, Canet va advertir que el solar destinat a la construcció de la nova escola Pous i Pagès tan sols tenia 6.500 m2, i que, per tant, no tenia la superfície mínima exigida per la normativa del Departament d’Educació per a la ubicació d’un centre de tres línies, que és de 8.000 m2. Uns dies més tard, es coneixia la notícia que el nou Pla d’equipaments culturals que estava redactant l’Ajuntament preveia la possibilitat de traslladar el Museu de l’Empordà a aquest solar i fer la nova escola al costat de l’IES Alexandre Deulofeu, fora de l’àmbit del pla.

A principi de febrer es va conèixer la notícia que l’Ajuntament de Figueres estava estudiant, paral•lelament al Pla de l’avinguda de la Nova Estació, la possibilitat de reordenar urbanísticament els cent cinquanta habitatges que ocupa la comunitat gitana del barri del Culubret. La reforma es faria en dues fases: la primera, implicaria la programació dels treballs i un estudi de la realitat social del barri; la segona, l’enderroc dels habitatges i el reallotjament de les cinc-centes persones afectades. Els membres de la comunitat gitana van mostrar la seva preocupació pel projecte i van reclamar a l’Ajuntament que a canvi, i malgrat que una vintena dels habitatges tenen lloguers de renda antiga, se’ls garantís un habitatge nou.

A final de febrer, ASAFANE va presentar al•legacions al Programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament a final de 2005 adduint que l’Associació no havia pogut esmenar el Programa tal com constava en el text definitiu, i va denunciar que a més aquest incloïa actes aprovades abans de la seva constitució. D’altra banda, l’Associació Comerç de Figueres va mostrar la seva preocupació pel fet que el nou pla pogués incloure la construcció d’espais comercials i va denunciar que això suposaria la formació d’un nou eix comercial amb més places d’aparcament i una circulació més fluida que la del centre de la ciutat. L’alcalde de Figueres, Joan Armangue (del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC), va manifestar que el pla no inclouria grans superfícies comercials.

A finas de març, el grups municipals del PSC i de Convergència i Unió (CiU) van aprovar inicialment el nou Pla de transformació urbana de l'avinguda de la Nova Estació, amb els vots en contra d’ERC i PP. Tanmateix, el portaveu de CiU, Santi Vila, va anunciar que el seu grup iniciaria un procés de consulta als veïns mitjançant una enquesta per conèixer la seva opinió i va advertir que si el resultat demostrava que l’oposició al projecte continuava sent majoritària no en recolzaria l’aprovació provisional.

A final de maig va acabar el període d’informació pública amb la presentació d’al•legacions per part d’ERC, el Partit Popular (PP), ASAFANE i diversos propietaris a tall individual. ASAFANE en va demanar la nul•litat per defectes jurídics i de procediment, i va denunciar que aquest no resolia tres aspectes bàsics: la ubicació final de l’estació, pendent del projecte final del Ministeri de Foment; la continuació del projecte a la part que afecta el terme municipal de Vilafant, que fins aleshores s’hi havia mostrat en contra; i el trasllat de l’escola Pous i Pagès, ja que el nou emplaçament proposat, proper a la riera de Galligans, en deixava la construcció a expenses d’un informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Unes setmanes més tard, l’Associació va anunciar la intenció de continuar la seva reivindicació per la via judicial i presentar un contenciós administratiu contra el Pla.

Al juliol, el portaveu de CiU, Santi Vila, va demanar que es dilatés l’aprovació provisional del pla fins que s’aconseguís el consens amb els veïns i es poguessin signar acords amb els propietaris. El 15 d’agost va acabar el segon any de suspensió de llicències a la zona sense un acord per a l’aprovació definitiva del projecte.

El nou traçat del tren convencional confirma l’estació intermodal a l’oest de Figueres
A mitjan març, tècnics del Ministeri de Foment i de la Generalitat van presentar als ajuntaments de Vilafant i Figueres el projecte de variant del tren convencional a l’oest de la capital empordanesa. La nova línia, de 13 km, es desviaria de l’actual al terme municipal de Vilamalla i es dirigiria cap al nord-oest fins a coincidir, ja al terme de Vilafant, amb la línia del FAV. Des d’aquest punt, totes dues avançarien paral•leles durant 3 km fins al Puiggrau, on es construiria la nova estació intermodal de Figueres.

L’alcalde de Figueres, Joan Armangué (PSC), va destacar que el projecte confirmava definitivament la variant oest del tren convencional i va assegurar que la nova estació intermodal seria equiparable, per la seva dimensió, a les que hi ha a les capitals de província. A final de setembre es feia pública la signatura d’un conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per desenvolupar diverses actuacions de millora de la xarxa de ferrocarril a Catalunya, una de les quals era el trasllat de la línia de tren convencional a l’oest de Figueres abans de l’any 2012, amb un cost de 120 MEUR. Joan Armangué (PSC) va afirmar que una bona part del finançament de les obres es podria obtenir de les plusvàlues generades per l’alliberament de terrenys del traçat actual pel centre de la ciutat.

L’Ajuntament arxiva el Pla de l’avinguda de la Nova Estació
A l’octubre, ASAFANE va fer una presentació pública del video “El Pla avinguda Nova Estació: crònica d’un any d’angoixa i enganys", que contenia un repàs cronològic del desenvolupament del conflicte després d’un any de reivindicació, i va tornar a exigir que s’arxivés el pla. Paral•lelament, l’Associació va presentar al•legacions contra l’aprovació inicial del Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Institut Català del Sòl per a l’execució d’una actuació de sòl residencial al sector de l’avinguda Nova Estació, aprovada en el ple del 27 de juliol amb els vots del PSC i CiU. ASAFANE va al•legar que el Conveni no contenia cap referència a la situació urbanística del sector i va denunciar que considerava improcedent la seva signatura abans de la resolució de les al•legacions presentades tres mesos abans contra l’aprovació inicial del pla.

Uns dies més tard, Santi Vila va anunciar que CiU retirava el suport al pla a causa de la manca de consens amb els veïns i va acusar Joan Armangué (PSC) de ser incapaç de liderar-lo i de trobar el consens necessari per desenvolupar-lo. El portaveu de CiU va refermar la posició favorable del seu grup a fer un projecte per connectar la futura estació del FAV amb el centre de la ciutat però va reclamar l’inici de nou de tot el procés partint del consens amb els veïns.

Unes setmanes més tard, i després d’una reunió de tots els grups polítics (PSC, CIU, ERC i PP) i els tècnics municipals, l’Ajuntament va acceptar d’aturar el pla. Tots els grups polítics van coincidir en la necessitat de reordenar urbanísticament la zona de la nova estació, però, a partir d’aquest punt, es feien paleses les discrepàncies, tant pel que fa als nivells de transformació com al procediment que s’havia de seguir. Finalment, l’11 de desembre el ple de l’Ajuntament va arxivar l’expedient de modificació puntual del Pla general al sector de l’avinguda de la Nova Estació. L’alcalde, Joan Armangué (PSC), va reconèixer errors en el procés de tramitació i va manifestar que la voluntat de l’Ajuntament a partir d’aquell moment seria actuar en dues fases: la primera implicaria el tancament definitiu dels acords amb els propietaris –alguns dels quals ja havien signat un preacord amb l’Ajuntament de Figueres per iniciar el projecte– dels polígons A i C per perllongar els carrers Mestre Falla, Anicet Pagès i Cresques Elies entre la futura estació i la plaça del Sol; la segona, que implicava l’ordenació de l’àmbit més conflictiu, és a dir, l’enderroc dels quaranta habitatges de la zona del carrer Avinyonet es deixaria per al proper mandat.

Més informació
www.asafane.blocat.com
www.figueresciutat.com
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Alt Empordà