Dimarts 27 de Setembre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PROGRAMA DE PLANEJAMENT TERRITORIAL DE CATALUNYA
Moisès Jordi

Actualitzat a 31/12/2004

El nou Departament de Política Territorial i Obres Públiques mostra la seva voluntat de desenvolupar els plans territorials parcials que han de permetre ordenar el creixement urbà i planificar les infraestructures d'àmbit supramunicipal.


El Pla territorial general de Catalunya (PTGC), derivat de la Llei de política territorial aprovada pel Parlament de Catalunya el 1983, fou aprovat el 1995 amb l'objectiu de fixar el model territorial de Catalunya i ser un model de referència per a la resta de plans, programes i actuacions que afectessin el territori. Per a concretar els objectius del Pla s'havien de crear altres instruments, com els plans territorials parcials, que s'havien de desenvolupar en sis àmbits pluricomarcals diferents, ampliats a set amb la inclusió de l'Alt Pirineu. Posteriorment es va crear la figura dels plans directors territorials, en àmbits territorials més específics.

Fins al 2001 no es va aprovar el Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre i aquell mateix any es van iniciar el de l'Alt Pirineu i Aran i el de les comarques centrals, tot i que el 2003 encara no s'havien acabat. El 2003 es va constituir el nou Govern de la Generalitat que es va marcar com a objectiu redactar els sis plans territorials parcials pendents i modificar el Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre. Segons el parer del nou Departament de Política Territorial, expressat a través dels mitjans de comunicació, la manca d'instruments de planejament territorial d'àmbit supramunicipal explicava el «desgavell territorial» existent a Catalunya, ja que la suma de les lògiques d'ordenació municipals no eren capaces d'ordenar eficientment el territori. A partir dels documents del Planejament territorial parcial i dels plans directors urbanístics i/o territorials, el Departament de Política Territorial preveia acabar reelaborant el PTGC.

Per tal d'aconseguir que els plans territorials parcials i els plans directors urbanístics que s'anaven redactant seguissin una mateixa lògica, es va elaborar i es va fer públic el desembre de 2004 un document sobre criteris d'ordenació del territori creat a partir del document Estratègia territorial europea i de l'anàlisi de la realitat territorial de Catalunya.

Criteris de planejament territorial
El document explicava els quinze criteris que havien d'esdevenir un punt de recolzament dels treballs de planejament que calia realitzar. En general l'objectiu bàsic que havien de perseguir els plans territorials parcials i els plans directors urbanístics era establir el sistema d'espais oberts, ordenar el creixement urbà i determinar l'encaix de les principals infraestructures.

En el document es preveia que en els propers vint anys es produiria, a causa de la conjuntura econòmica, una demanda molt important d'habitatges i d'espai per a l'activitat econòmica, fet que obligaria a preveure noves àrees de sòl urbanitzable. Per tal d'evitar que aquest fet contribuís a reforçar un MODEL D'IMPLANTACIÓ URBANA DE BAIXA DENSITAT es proposava apostar per un creixement compacte i en continuïtat i polaritzar el creixement en ciutats d'una certa importància i ben comunicades amb transport públic a fi de reforçar, així, l'estructura nodal del territori. Aquest fet hauria de permetre moderar el consum de sòl i protegir el paisatge i els espais naturals i agraris.

Pel que fa a la cohesió social del territori els criteris que calia seguir havien de ser evitar la segregació espacial de les àrees urbanes segons el nivell de renda dels seus residents i facilitar una política d'habitatge eficaç i urbanísticament integrada associada a previsions d'espai per a les activitats econòmiques.

Finalment, en matèria de mobilitat, calia potenciar els teixits mixtos on coexistissin els usos residencials amb les activitats econòmiques més intensives en llocs de treball per tal de disminuir les distàncies dels desplaçaments, facilitar el transport públic a través de la major compacitat i polarització dels assentaments i millorar l'estructura vial, especialment en les àrees de desenvolupament urbà.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques preveia que a principi de 2005 enllestiria la redacció del PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L'ALT PIRINEU I ARAN i el de les comarques centrals (que s'havien iniciat el 2001), així com el PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L'EMPORDÀ. A més s'havien iniciat les redaccions dels plans territorials parcials de Ponent i de la Regió Metropolitana i els PLANS DIRECTORS TERRITORIALS DE L'ALT PENEDÈS i de la Garrotxa. Per al 2005 es preveia iniciar els plans territorials parcials de les comarques gironines i el del CAMP DE TARRAGONA.

Més informació
www.gencat.net/ptop
www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/index.jsp
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame