Dilluns 16 de Desembre de 2019
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Xavier Matilla

Actualitzat a 31/12/2005

El ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana acorda el mes de juliol fer públics els treballs d'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) que revisen les Normes subsidiàries de planejament de 1995.

Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi situat a la comarca del Vallès Oriental, emplaçat a l’àmbit de la Vall del Tenes, amb 1.400 ha de superfície i 5.889 habitants, a data de febrer de 2005, segons dades facilitades per l’Ajuntament.

El ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va acordar el mes de juny fer públics els treballs d’avanç del POUM, realitzats pel despatx Interlands, que revisaven les Normes subsidiàries de planejament de 1995. La revisió es justificava, ja que s’havia exhaurit el sòl urbanitzable industrial, hi havia un nou marc legal i l’Ajuntament tenia la voluntat de manifestar els especials valors ambientals, paisatgístics i històricoculturals del municipi.

En aquest nou document s’identificaven un centenar d’habitatges del barri de Sant Cristòfol, localitzats en una zona d’alt risc d’inundacions segons estudis de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci del Besòs, i per tant se’n proposava l’enderrocament per motius de seguretat. Conjuntament, es preveien els reallotjaments o les indemnitzacions pertinents per als veïns afectats. Davant la petició majoritària dels veïns realitzada durant el procés de participació ciutadana, l’Ajuntament va decidir rectificar la proposta inicial i retirar els capítols dedicats a la inundabilitat en un nou document fet públic el mes de juliol, amb el qual es va comprometre a trobar solucions alternatives per als habitatges afectats sense que això en suposés l’enderrocament.

Context territorial
La configuració orogràfica de la vall del Tenes ha determinat històricament un model d’assentaments dispersos, que primer ocuparen els àmbits fluvials planers i més tard les zones amb pendent. Les dinàmiques metropolitanes han provocat que aquests assentaments que en origen eren segones residències s’hagin anat transformant en residències permanents i s’hagin accentuat els problemes derivats d’un model d’ocupació difusa: infradotació de serveis i equipaments, increment de mobilitat obligada, pèrdua de cohesió social i fragmentació de la matriu dels espais lliures.

Criteris d'ordenació
El nou POUM de Santa Eulàlia de Ronçana parteix de cinc criteris i objectius generals:

- Procurar la contextualització correcta del municipi dins de l’àmbit metropolità i de l’àmbit de la vall del Tenes en particular, tant pel que fa a l’estructura dels espais lliures com pel que fa a la relació funcional amb els municipis veïns.

- Garantir i potenciar els valors naturals, paisatgístics, culturals i productius del territori municipal. Es tracta, en primer lloc, de mantenir i estructurar la matriu dels espais lliures, protegir específicament aquells espais que així ho requereixin, fomentar les continuïtats dels boscos i els espais forestals, potenciar el sistema hídric com a element vertebrador del municipi, vetllar per la capacitat de recàrrega dels aqüífers i promoure la minimització dels riscos d’incendis forestals. També es proposa una ordenació del territori que posi en valor els espais agrícoles més enllà del seu rendiment econòmic i que en valori la funció ecològica i paisatgística. Es manifesta una aposta decidida per evitar els riscos d’inundació existents, amb una bona delimitació de les zones de risc conjuntament amb el foment de mesures minimitzadores. Finalment es proposa integrar els elements d’interès natural i els elements del patrimoni històrico-cultural associat a l’espai rural.

- Vetllar perquè el creixement urbà del municipi permeti reestructurar, connectar i complementar els nuclis existents ocupant adequadament espais estratègics. Es tracta principalment de garantir el ritme urbanístic actual del municipi i de recuperar i promoure espais lliures i equipaments entre els teixits existents, identificant correctament els límits d’intercanvi entre l’espai urbà i els espais lliures. També es localitzen punts de nova centralitat que han de permetre reequilibrar els serveis dels diferents nuclis existents.

- Garantir les reserves adequades de sòls destinats a habitatge protegit i a equipaments comunitaris.

- Fomentar un model de mobilitat més racional que faciliti els desplaçaments en bici i a peu i que afavoreixi l’ús del transport públic. Es tracta de repensar la xarxa viària actual, principalment el paper de la carretera BV-1435.

El potencial de l'Avanç del pla
L’Avanç del POUM preveu la reserva de sòl per a uns 1.200-1.500 habitatges, repartits en deu àmbits en sòl urbanitzable i tres àmbits situats en sòl urbà no consolidat. Conjuntament amb els 3.170 habitatges ja existents en sòl urbà i els que puguin aparèixer per processos de densificació o parcel·lació, situen el potencial total del POUM en un màxim de 4.800 unitats, la qual cosa hauria de permetre augmentar la població municipal en quatre mil veïns nous.
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Vallès Oriental