Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM D'ALMACELLES
Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2006

S’aprova inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Almacelles el 22 de març amb els vots a favor únicament de l’equip de govern. L’Ajuntament i l’equip redactor en destaquen la voluntat de superació de l’estancament socioeconòmic del municipi registrat durant les darreres dècades, per mitjà de l’aprofitament de l’impuls generat per les noves infraestructures previstes que li confereixen una localització estratègica. L’oposició en critica el dimensionament exagerat dels vials i que no se solucioni la desviació del trànsit del nucli urbà. El 19 de setembre l’equip de govern aprova provisionalment el POUM. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en suspèn l’aprovació definitiva el 9 de novembre fins que el text refós hi incorpori les seves recomanacions.


El municipi d’Almacelles es troba situat a l'extrem nord-oest del Segrià, limita amb Aragó, compta amb un relleu pla amb un lleuger pendent cap a la vall de la Clamor d’Almacelles, situada al nord-oest, i l’any 2006 té una població de 6.088 habitants.

El nucli urbà es va fundar a final del segle XVIII a partir d’un projecte de l’arquitecte Josep Mas Dordal i és un dels pocs exponents d’urbanisme barroc a Catalunya. La trama urbana ortogonal, ampliada seguint el model de les illes inicials, s’emmarca en aquest pla, només alterat per tossals com els de Santes Creus i el Vilot, en el darrer dels quals s’ubicant el nucli primigeni de la població, despoblat al segle XVII i ara en runes.

L’arribada del ferrocarril el 1861 i del Canal d’Aragó i Catalunya el 1910 permeteren un desenvolupament econòmic i de població a principi del segle XX que van situar la vila com la més important del Segrià, darrere de Lleida. Després del creixement experimentat durant els anys seixanta i setanta, el nucli va patir un estancament a final de segle XX.
.
S’espera que la millora de les infraestructures de transport esdevingui un punt d’inflexió en el desenvolupament de la vila i la converteixi en un centre logístic de primer ordre. En aquest sentit cal destacar la proximitat al futur AEROPORT DE LLEIDA (ALGUAIRE), la seva situació dins el triangle format per tres autovies (A-2, i futures AUTOVIA A-14 LLEIDA-VIELHA i A-22), i la proposta de construir una estació intermodal d’ample ibèric lligada a l’aeroport, que faci les funcions de port sec de mercaderies.

El POUM d’Almacelles es va redactar amb la intenció de redefinir les determinacions de l’anterior document d’ordenació, les Normes subsidiàries (de 1982, que delimitaven 113 ha de sòl urbà i 74 ha de sòl urbanitzable), considerades obsoletes en alguns aspectes. En la revisió del planejament actual es va procurar la conjunció dels instruments urbanístics vigents amb el reconeixement de les tendències actuals del territori. El POUM es va redactar amb la previsió que el municipi esdevindrà un espai atractiu per a la localització d’activitats, un cop es posin en funcionament les noves infraestructures abans esmentades.

El document del POUM fou redactat per l’arquitecte Manuel Torres, qui en rebé l’encàrrec a final de 2004, i qui en va lliurar el document el setembre de 2005. L’estudi del caràcter inundable del paratge, datat de l’octubre de 2005, fou redactat per l’enginyer Carlos Estarán i Justribó, mentre que l’estudi mediambiental, redactat per l’enginyera tècnica agrícola Elisabet Purroy Sisó, fou lliurat el novembre de 2005.

Objectius i característiques del POUM
Seguint els objectius de la LLEI 10/2004 D’URBANISME, TEXT REFÓS de 24 de desembre, de foment de les polítiques d’habitatge social, el pla va preveure la barreja de tipus d’edificis i situacions en els nous sectors de desenvolupament urbà, destinats a solucionar el problema de l’habitatge per tal d’encabir-hi els 12.000 habitants (el doble de la població actual) previstos en l’horitzó del 2020. El creixement de població es va condicionar al nou desenvolupament industrial i a la qualitat de vida que vol aconseguir el POUM.

En aquest sentit, es va considerar primordial tornar a dissenyar la perifèria del nucli. Les operacions de creixement han estat supeditades a la continuïtat de la malla històrica, la necessitat d’ampliar la superfície de les illes per adequar-les a l’edificació actual i les necessitats d’enllaç de la malla ortogonal amb les vies de comunicació existents i previstes. La trama ortogonal es preserva com una condició cultural pròpia d’Almacelles perquè facilita la distribució del trànsit.

En el document inicial es delimitaven en sòl urbà cinc polígons d’actuació en illa tancada i dos polígons d’actuació d’edificació aïllada o ciutat jardí. També hi trobem sis sectors de millora urbana, el 59,3 % dels quals es dedicaria a tipologia aïllada. En sòl urbanitzable delimitat (SUD), es van preveure set sectors d’ús residencial, que ocupaven 83,9 ha, el 94 % de les quals amb densitat iguals o superiors als cinquanta habitatges per hectàrea, i es van projectar cinc sectors d’ús industrial que sumaven 160 ha. En sòl urbanitzable no delimitat (SUND) es van preveure cinc sectors amb una superfície de 51,3 ha, on el 65 % de la superfície tenia com a densitat màxima 35 hab./ha. El conjunt de sòl urbanitzable és quatre vegades superior al present en les NNSS.

El POUM projectava 4.422 nous habitatges lliures en el primer sexenni, i 874 en el segon. Seguint el precepte de la Llei d’urbanisme, que estipula un mínim del 20 % d’habitatges protegits, en el primer sexenni estaven previstos 1.399 habitatges públics, i més 222 en el segon.

Parc industrial de suport aeroportuari i construcció d’un gratacels
La iniciativa emblemàtica del nou POUM raïa en la previsió d’un parc industrial de suport aeroportuari lligat al futur aeroport d’Alguaire i a les noves infraestructures viàries, a desenvolupar conjuntament per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i l’Ajuntament. El nou polígon industrial, pensat com a centre logístic de mercaderies, ocuparia 120 ha.

Un empresari local va proposar a l’equip de govern la possibilitat de construir un gratacels de trenta-cinc plantes en una zona residencial prevista en el nou POUM, propera a l’encreuament de les grans avingudes i del parc previst. L’alcalde de la localitat, Josep Ibarz, de Convergència i Unió (CiU), va valorar positivament la iniciativa, tot i supeditar-la al consens veïnal i a la ubicació en un entorn adequat, i va apuntar la possibilitat que el projecte fos de dues torres d’entre vint i vint-i-cinc plantes. L’arquitecte del projecte, Enric Montanya, afirmava que l’edifici, de més de 100 m d’alçada, trencaria amb la monotonia de la retícula urbana d’Almacelles i suposaria un contrapunt al paisatge de la plana de Lleida. Amb tot, aquest projecte no es va incloure finalment en el POUM.

La postura de l’oposició
Les principals reclamacions fetes per l’oposició, encapçalada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), s’han centrat en la pacificació del trànsit rodat, denunciant el dimensionament exagerat de les grans avingudes projectades i el fet que es miri de connectar-les directament amb l’autovia projectada, en lloc de projectar una ronda que desviï el trànsit del centre. Pel que fa al sòl industrial, el grup donava suport a la creació d’un gran polígon tecnològic lligat al nou aeroport, però es va reclamar el trasllat de la zona industrial més vinculada al poble des del projectat polígon de les Vinyes fins a la sortida sud de la vila. Es va denunciar també la manca d’informació rebuda tant per l’oposició com per part de la ciutadania.

El procés de tramitació
El POUM es va aprovar inicialment el 22 de març de 2006, amb els vots a favor de l’equip de govern format per CiU, Agrupació d’Independents d’Almacelles (AIA) i un regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), mentre que hi votaren en contra el PSC, Iniciativa per Catalunya-Iniciativa per Almacelles (IC-IPA) i un regidor no adscrit. Aquesta confrontació entre govern municipal i oposició va ser constant en tot el procés de tramitació.

Després d’un procés d’al•legacions que es va prorrogar fins al 12 de maig de 2006, es van incorporar bona part dels requeriments, la majoria interposats per propietaris de terrenys afectats i destinats a augmentar la densitat d’habitatges per hectàrea dels diferents sectors d’expansió urbanística, a un nou redactat del POUM que el consistori va aprovar provisionalment el 25 de juliol de 2006, en un ple que va abandonar l’posició abans de la votació del document.

Per adequar-se a l’article 3 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, que obligava a fer exposició pública del POUM al segon diari de més difusió de la província, es va obrir un segon procés d’exposició pública i, per segon cop, després de resoldre les al•legacions rebudes, el 19 de setembre de 2006, el POUM va rebre aprovació provisional i es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, que el 9 de novembre el va retornar establint com a condició per a la seva aprovació la rebaixa d’entre 44 i 66 ha del sòl d’ús residencial.

El text refós del POUM es preveu que s’aprovi d’una manera provisional a començament de 2007, i a partir d’aleshores es trametria altre cop a la comissió per a l’aprovació definitiva.

Més informació
almacelles.ddl.net/cat/ajunt/poum.html
almacelles.socialistes.org
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Segrià