Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA URBANÍSTIC EL GRAELL (VIC)
Marta Albes

Actualitzat a 31/12/2006

El 29 de maig de 2006 el ple de l’Ajuntament de Vic aprova definitivament el Pla urbanístic del sector del Graell. Aquest Pla parcial urbanístic està inclòs en el Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM) vigent a la ciutat des del novembre de 2004. La urbanització del sector del Graell prolonga el creixement del nucli urbà de Vic cap a l’oest del seu terme municipal, amb un model urbanístic de densitat moderada, i estableix reserva de sòl, tant per a equipaments com per a àrees de protecció paisatgística. El creixement previst pel planejament urbanístic del sector del Graell significarà la connexió dels sectors consolidats de la trama urbana de Vic amb les extensions del nucli de la Guixa-Sentfores , terme agregat a Vic el 1932.


Articles posteriors 2007

Vic és la capital de la comarca d’Osona i sempre ha constituït un important centre industrial, comercial i de serveis. En els últims anys la ciutat ha viscut un fort creixement de la població, una mitjana de 1.000 habitants/any des de 2000, fins a 38.747 habitants el 2006. La seva relativa proximitat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (es troba a 70 km de Barcelona) i l’augment de la població immigrada que expulsa la població autòctona del centre de la ciutat han estat factors determinants per a fer augmentar la demanda d’habitatges de nova construcció a la ciutat. L’Ajuntament de Vic ha respost a aquesta nova situació desenvolupant projectes d’urbanització de zones residencials en sectors de sòl no urbanitzats del seu terme municipal de 3.092 ha.

Planejament urbanístic de Vic
El 1975 Vic es va dotar del Pla general d’ordenació urbana i territorial de Vic. Des que fou aprovat, aquest pla no ha patit més modificacions que les que es van haver de fer el 1981 per tal d’adaptar-lo a l’anterior Llei del sòl. Com a conseqüència de l’elevat creixement de la població que ha patit Vic els darrers anys i el consegüent creixement en superfície edificada que això ha provocat, l’Ajuntament de Vic es va proposar revisar de nou el planejament urbanístic de la ciutat iniciant un procés per a la redacció d’un nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).

Aprofitant la figura del Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM) creada per la Llei del sòl de Catalunya 2/2002, de 14 de març, el mateix any l’Ajuntament de Vic va obrir el procediment per a l’elaboració d’un PAUM. El 20 d’octubre de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) va aprovar definitivament el PAUM, vigent des del 17 de novembre de 2004.

El PAUM estableix el programa d’execució del planejament urbanístic derivat de Vic per un període de sis anys i garanteix el desenvolupament de les previsions i compromisos expressats en el Pla general fins a la propera aprovació del POUM prevista per a l’any 2010 i actualment en procés de redacció a mans dels arquitectes Carles Llop i Sebastià Jornet.

El Pla urbanístic del sector del Graell forma part d’aquest planejament derivat previst en el PAUM. Està classificat com a sector de sòl urbanitzable de desenvolupament residencial de densitat moderada i preveu la reserva d’àmplies àrees de protecció paisatgística, així com la protecció de la masia El Graell, qualificada com a patrimoni històrico-artístic. Segons l’Ajuntament, el projecte s’adequa així al concepte de desenvolupament sostenible, combinant les necessitats de creixement del municipi amb la preservació dels recursos naturals, històrics i culturals.

El Pla parcial urbanístic del Graell
El sector del Graell comprèn la falca de sòl compresa entre la carretera de la Guixa, l’antiga N-152 Barcelona-Puigcerdà i la nova variant de l’N-152 (C-17). Té una superfície total de 20,087 ha.

El Text refós del Pla parcial del sector del Graell, redactat i promogut per l’Institut Català del Sòl (INCASOL), va ser aprovat definitivament en la sessió plenària de l’Ajuntament de Vic del 29 de maig de 2006. Aquest pla pretén i persegueix la consolidació del model de creixement moderat de la trama urbana de Vic fins a connectar amb el nucli de Sentfores-la Guixa, la consolidació d’àrees protegides entre la variant oest (C-17) i el creixement urbà, que compliran la funció de barrera del so i incorporaran espais verds de transició tot formant un passeig verd que seguirà el traçat del riu Mèder. Finalment, garanteix també la protecció de la masia El Graell i preveu noves activitats que vetllin per al manteniment.

Basant-se en aquest objectius, de la superfície total del sector objecte d’urbanització, el Pla reserva entre equipaments i àrees de protecció paisatgística el 46,09% (9,26 ha) i en destina a aprofitament privat el 38,28% (7,69 ha), entre sòl residencial i per a activitats econòmiques. Les condicions d’ús per a la zona edificable seran les establertes pel Pla general per a zona residencial suburbana, amb una densitat no major de seixanta-cinc habitatges per hectàrea, és a dir, un total de 1.308 habitatges.

En virtut del que estableix la Llei 2/2002 per a sectors amb densitats superiors a vint-i-cinc habitatges per hectàrea, el Pla ha de reservar sòl per a habitatges de protecció oficial equivalent al 20% del total d’habitatges del sector, per tant, en el sector del Graell un mínim de 262 habitatges protegits.

El projecte d’urbanització definitiu va ser aprovat per resolució de l’alcaldia de Vic de data 22 de desembre i s’inscriu en el Programa de sòl 2005-2008 i el Pla del dret a l’habitatge 2004-2007, promoguts pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, que tenen com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població. El projecte té un pressupost base de licitació de 10,29 MEUR, estableix un termini d’execució de disset mesos i en la seva versió definitiva acorda la promoció de 529 habitatges en diferents règims de protecció per part de l’INCASOL.

Actualment la urbanització del sector del Graell ja està adjudicada i segons els terminis previstos haurà de finalitzar l’agost de 2009.

Més informació
www.vic.cat
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame