Dimecres 13 de Novembre de 2019
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA URBANÍSTIC DEL PLA DE PONENT (GAVÀ)
Néstor Cabañas

Actualitzat a 31/12/2005

El Pla urbanístic del Pla de Ponent de Gavà representa un nou intent d'ordenació del sector agroforestal samontà declarat pel Pla general metropolità com a sòl urbanitzable no programat. El 2002 s'aprova inicialment i s'integra des de 2003 dins del Programa d'actuació urbanística municipal. Des d'aleshores, ha esdevingut el principal instrument per donar resposta a la demanda d'habitatge prevista en el municipi, amb 4.896 habitatges programats. Al llarg de l'any 2005, tot i l'aprovació definitiva del PAUM de Gavà, no s'arriba a produir la delimitació del sector fet pel qual en queda supeditada l'executivitat a la tramitació independent de les figures de planejament del Pla amb una aprovació provisional per part de l'Ajuntament prevista per al 2006.

Articles posteriors 2006

El Pla urbanístic del Pla de Ponent de Gavà (Baix Llobregat) inclou prop de 200 ha de territori samontà, a cavall entre el massís del Garraf i la plana deltaica del Llobregat.

La seva rellevància territorial ve donada pel fet que és l’únic espai lliure d’urbanització dintre del continu urbà entre Castelldefels i Sant Boi de Llobregat, i pels seus valors ambientals (connector biològic entre el Garraf i el Delta), paisatgístics (mixtura d’usos agrícoles i forestals) i culturals (presència d’edificacions catalogades com a patrimoni artístic i cultural).

El Pla de Carat
L’any 1988, es van iniciar els tràmits per desenvolupar un primer intent d’ordenació d’aquest sector definit pel Pla general metropolità (PGM) de l’any 1976 com a sòl urbanitzable no delimitat. Aquesta proposta, articulada a través d’una modificació del PGM que denominava aquest sector com a Pla de Carat, preveia la construcció, entre altres, de 2.850 habitatges, un hotel, un camp de golf, una zona esportiva i educativa, edificis d’oficines i un centre comercial.

Finalment, l’any 1993, tot i l’aprovació de la modificació del PGM, no es va arribar a desenvolupar el planejament derivat a causa dels desacords entre l’Ajuntament i els promotors respecte a la quantitat d’habitatge protegit i a la pressió del moviment veïnal i ecologista.

El Pla del Pla de Ponent i el PAUM
El novembre de 2001, l’Ajuntament de Gavà va fer un avanç d’una nova proposta d’ordenació d’aquest sector que passà a anomenar-se Pla de Ponent. Consistia en la tramitació conjunta d’una modificació del PGM i d’un pla parcial.

Aquesta nova proposta redueix la superfície edificable en prop d’un 34%, excloent-hi, de la urbanització, l’entorn de la riera de Canyars i l’àmbit nord del sector on hi havia projectats nous creixements residencials en forma d’habitatge unifamiliar. D’aquesta manera, es permet donar una solució de continuïtat entre el massís del Garraf i el Delta, a través de zones verdes i espais forestals que representen més del 60 % de la superfície del sector.

No obstant això, la proposta preveu també un augment notable del sostre residencial, que incrementa el total d’habitatges previstos fins a 4.896 (un 40% dintre del règim de protecció oficial). Aquest augment s’assoleix gràcies a la concentració i l’increment de l’edificabilitat en certs àmbits, com ara l’entorn de la carretera de Santa Creu de Calafell, on es projecten aproximadament un 60 % dels habitatges totals.

Un altre factor remarcable d’aquesta nova proposta és la reducció de prop d’un 90% del sostre comercial programat pel planejament vigent de l’any 1993.

La tramitació de la nova proposta d’ordenació es va iniciar a final del primer semestre de l’any 2002, amb les aprovacions inicials de la modificació del PGM al maig i del Pla parcial al juny per part del ple de l’Ajuntament de Gavà.

Paral·lelament, aquell mateix any, també es van iniciar noves mobilitzacions ciutadanes a favor de la preservació d’aquest espai, coordinades al voltant d’una plataforma ciutadana constituïda arran d’una assemblea ciutadana realitzada al febrer.

El 15 de maig, l’entitat ecologista DEPANA va lliurar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) una proposta alternativa al Pla de Ponent on s’eliminava de la urbanització la major part del sector i es desclassificava aquest sòl en el límit del Parc Agrari de Gavà amb Castelldefels.

En aquest sentit, l’11 de juny de 2002 els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV) van presentar al Parlament de Catalunya una proposició no de llei a favor de la salvaguarda d’aquest espai, emparant-se en la proposta realitzada per DEPANA, amb què exigien una moratòria urbanística fins que no es definís el nou pla territorial metropolità.

Durant l’any 2003, l’Ajuntament de Gavà va començar a elaborar, d’acord amb els nous instruments de planejament creats per la Llei d’urbanisme de Catalunya 2/2002, un programa d’actuació urbanística municipal (PAUM) on s’incloïa el sector del Pla de Ponent juntament amb els sectors de Llevant Mar, les Farreres i la Riera de Sant Llorenç dintre de les actuacions programades en matèria de sòl i habitatge durant el seu període de vigència de cinc anys.

Un aspecte significatiu del PAUM és que renuncia explícitament a exercir les competències d’aprovació definitiva dels instruments de planejament derivat segons el que estableix a l’article 49 de la Llei d’urbanisme (2/2002) per als municipis que tinguin figures de planejament general adaptades a aquesta Llei.

El PAUM de Gavà va ser aprovat inicialment en sessió plenària el 26 de febrer de 2004 per l’Ajuntament de Gavà i, un cop presentades i considerades les al·legacions, va ser aprovat provisionalment el 25 de novembre del mateix any.

L’any 2005, el PAUM de Gavà arribà a la seva darrera fase de tramitació i fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) el 16 de març de 2005. No obstant això, aquest acord d’aprovació definitiva pres per la CTUB exclou explícitament la delimitació de sector del Pla de Ponent i en supedita l’executivitat a la tramitació de modificació del PGM.

Reactivació de les mobilitzacions ciutadanes
A partir de la tardor, la imminent aprovació provisional de la Modificació del PGM i del Pla parcial de Ponent va fer reactivar les protestes ciutadanes.

Durant el mes novembre, s’iniciaren dues noves campanyes en contra del Pla urbanístic del Pla de Ponent per part del grup municipal de d’ICV i per part de la nova plataforma “Salvem el Calamot”, que integrava entitats locals, grups ecologistes i el grup municipal d’ERC. En aquest cas, les seves reivindicacions se centraren en la manca de participació ciutadana i en la ineficàcia del Pla urbanístic del Pla de Ponent per donar resposta a la demanda interna d’habitatge de Gavà.

Les principals mobilitzacions van consistir a redactar un manifest, a organitzar campanyes informatives i a fer una recollida de signatures a favor d’una consulta popular sobre el projecte. Aquestes accions de protesta continuaren intensificant-se fins al 2006, any en què es preveuen les aprovacions provisionals de les figures de planejament del Pla urbanístic del Pla de Ponent.

Més informació
www.gavaciutat.net
www.salvemelcalamot.org
www.amics21.com/pladeponent/index.html
www.euia-gava.org
www.esquerra.cat/locals
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Fotogaleria relacionada