Dissabte 4 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA URBANÍSTIC DE LES COMES (CAMBRILS)

Andreu Blanch - U:50mil. Planejament territorial

Actualitzat a 31/12/2007

El sector de les Comes, emmarcat dins el Pla d’ordenació urbanística municipal de Cambrils aprovat l’any 2006, pot representar per a la ciutat un increment de fins a 16.000 habitants en una nova àrea urbanitzada de 105 ha. Al llarg de l’any 2007, es van iniciar els tràmits per a aprovar el Pla parcial per a desenvolupar el sector.

El terme municipal de Cambrils, amb una superfície de 34.77 km2 i una població l’any 2007 de 29.112 habitants, se situa a la comarca del Baix Camp. Cambrils ha esdevingut la tercera població del Camp de Tarragona pel que fa al pes d’habitants (darrere de Tarragona i Reus), i fins i tot ha superat Valls. Aquest increment de població es deu no només al creixement urbanístic dels darrers anys sinó també al canvi d’ús dels habitatges de segona residència en primera. El model turístic imperant a Cambrils, degut a la localització del municipi al litoral, s’ha combinat amb el sector agrari, el qual ha anat transformant els darrers anys molts conreus a regadiu, i també amb el sector de la construcció que tradicionalment ha estat afavorit pel desenvolupament turístic intern del municipi.

El 2 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT) va aprovar el Text refós del PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMBRILS, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 8 de març de 2006. El POUM en la seva memòria descriptiva partia, entre altres coses, del criteri de “la inscripció de Cambrils com a ciutat emergent en la configuració de l’àrea metropolitana de Tarragona” i defensava “contenir el creixement urbà per sota del corredor d’infraestructures“ que formen la línia de ferrocarrils Barcelona-València i l’AP 7 i també “garantir la consolidació de Cambrils com a ciutat litoral, més enllà de l’època turística”.

El POUM aprovat l’any 2006 substituïa el Pla general aprovat l’any 1993 i plantejava la necessitat d’adaptar el planejament municipal a les determinacions de tot un conjunt de documents de recent aparició, tal com l’Agenda 21 de Cambrils, el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER o el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME.

És en aquest context urbanístic en el qual, al llarg del 2007, es van dur a terme els primers passos per a iniciar la urbanització d’un dels sectors de més rellevància quant a superfície d’aquest POUM. El sector de les Comes, amb una classificació de sòl urbanitzable delimitat i amb una extensió de 105 ha, va esdevenir un dels puntals en la consolidació de Cambrils com a ciutat mitjana més enllà de l’època turística.

El sector de les Comes, a ponent de l’actual centre urbà de Cambrils, se situa entre el torrent d’en Gener i el barranc de la Mare de Déu del Camí, i al nord entre el futur creixement del polígon industrial Belianes i al sud amb el barri de la Llosa. El POUM proposava per al sector de les Comes la creació d’un nou eixample per a la ciutat, per tal de, segons els seus redactors, “garantir la continuïtat urbana, amb una ordenació compacta, diversa i amb habitatge de protecció pública”. L’eixample s’articulava, segons el POUM, a partir d’una xarxa viària ortogonal que enllaçaria amb les actuals vies urbanes de Cambrils.

El sector de les Comes s’havia de desenvolupar amb un pla parcial, en el qual es preveia un ús predominantment residencial ―habitatge plurifamiliar i unifamiliar― i terciari comercial, conjuntament amb equipaments i serveis tècnics i un ús industrial compatible amb l’habitatge.

El sector de les Comes preveia donar cabuda a entre 15.000 i 16.000 nous habitants en els 5.784 habitatges que determinava al POUM, dels quals 1.341 serien de protecció oficial i 631 concertats. Amb una alçada màxima de planta baixa més cinc pisos (PB+5) i una densitat bruta màxima d’habitatges de 55 habitatges/ha, el PUOM apostava per la compacitat de la ciutat i l’accessibilitat, donant continuïtat als vials del nucli urbà existent.

Aprovació inicial del Pla parcial
El mes de gener de 2007, l’Ajuntament va rebre el projecte de Pla parcial presentat per l’immobiliària Landscape Augusta SL, promotora immobiliària i empresa promotora del Pla. Aquest fou estudiat pel consistori i aprovat inicialment el 4 de maig, i el 7 de juny es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) que s’obria el període d’informació pública del Pla parcial de les Comes, a fi de presentar-hi al•legacions a l’aprovació inicial, per a un termini d’un mes, període que culminaria l’11 de juliol.

L’Ajuntament, per la seva banda, estava redactant un pla director d'infraestructures, que encara no havia aprovat a final de 2007, en el qual s’havia d’indicar quin tipus d’instal•lació seria la més idònia per al subministrament de l’aigua potable del sector les Comes, tenint en compte el gran creixement de població que aquest suposava.

El Pla parcial ja preveia la construcció d’una dessaladora per tal de donar servei al creixement estimat de població de Cambrils al sector de les Comes, però el projecte inicial havia previst la seva construcció en una zona d’equipaments a l’entrada per l’N-340, proposta que va ser descartada pel consistori que no volia una infraestructura d’aquestes característiques en una ubicació d’accés a la població.

Fins a final de 2007, el consum urbà i industrial del municipi s’abastava principalment del minitransvasament de l’Ebre (ABASTAMENT D’AIGUA AL CAMP DE TARRAGONA), tot i que l’increment de població que preveia el POUM al sector de les Comes va fer sorgir la necessitat de cercar noves vies per a subministrar l’aigua necessària.

A final de 2007, l’Ajuntament, després d’haver recollit les al•legacions al Pla parcial i un cop les va haver contestat per mitjà de l’equip redactor, restava a l’espera de l’aprovació provisional del Pla parcial de les Comes. Per altra banda, també s’estava a l’espera de l’aprovació del Pla d’infraestructures per tal de conèixer on s’ubicaria la futura planta desaladora.

Més informació

www.cambrils.org
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Baix Camp