Dimecres 7 de Desembre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT-TERRES DE LLEIDA
Pla Territorial Parcial TP Mapa: Montse Ferrés
Josep Ramon Mòdol
Actualitzat a 31/12/2007

Un cop acabat el període d’informació pública, durant el qual les administracions públiques i la societat civil del territori presenten setanta-cinc escrits amb al•legacions, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) aprova provisionalment el Pla territorial parcial (PTP) de Ponent-Terres de Lleida el 4 de juliol de 2007. El 24 de juliol, un cop duts a terme els tràmits pertinents, el Consell Executiu aprova definitivament el pla, mitjançant l’acord GOV/94/2007, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 5 d’octubre.

Antecedents 2006

Les comarques que integren l’àmbit de Ponent-Terres de Lleida (les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell) s’obren a l’oest de Catalunya en una conca tancada per les serralades prepirinenques al nord, l’altiplà segarrenc a llevant i la Serralada Prelitoral al sud, i formen la plana més extensa del país. L’àmbit tenia 340.827 habitants el 2007 i la seva extensió suposa el 18% del territori de Catalunya.

Precedents

En un edicte del 7 d’abril de 2006 el DPTOP va sotmetre a informació pública l’Avantprojecte del PTP de Ponent amb la finalitat de donar participació a les institucions i a la ciutadania en el procés d'elaboració del pla. En un edicte del 27 de juliol l’informe ambiental de l’Avantprojecte seguia el mateix procés.

Els principals objectius del Pla eren reforçar les ciutats i els principals nuclis urbans de Ponent, especialment Lleida, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Mollerussa i Tàrrega, com a pols de creixement i de serveis; ordenar el procés d’urbanització, preservant l’activitat agrària i els petits nuclis rurals; potenciar l’espai per a les activitats econòmiques, tot fomentant la cooperació dels ajuntaments en la gestió dels nous polígons industrials; reforçar l’accessibilitat a la xarxa viària i ferroviària i preveure’n les noves necessitats vinculades a l’alta velocitat i a l’Eix Transversal Ferroviari; i protegir el paisatge com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic i com a eina per a fixar la població al territori.

En un edicte de 13 d'octubre de 2006 el DPTOP va aprovar inicialment el PTP.

Continua el procés de tramitació del PTP

El període d'informació pública va estar obert durant tres mesos, fins al 18 de gener de 2007. Durant aquest temps el projecte del PTP va rebre 75 escrits amb al•legacions, la major part procedents de l’administració pública local, inclosos els sis consells comarcals, la Diputació de Lleida i 48 ajuntaments. La resta de documents (un 22 %) van ser presentats per corporacions, associacions i particulars.

Un cop finalitzat aquest procés, el Programa de planejament territorial del DPTOP va elaborar un text refós en què s’incorporaven les propostes i al•legacions acceptades, el qual va ser aprovat provisionalment pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 4 de juliol de 2007.

Aprovació definitiva
Al final del període de consultes, en compliment de la normativa aplicable sobre avaluació ambiental de plans i programes, es va elaborar una memòria ambiental del Pla, que va rebre conformitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH).

El 6 de juliol de 2007, la Comissió de Coordinació de la Política Territorial va emetre el seu informe favorable en relació amb el PTP de Ponent-Terres de Lleida aprovat provisionalment.

Seguint la proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i de conformitat amb les premisses de l'article 15.1 del Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, el Consell Executiu del Govern va aprovar definitivament el pla mitjançant l'Acord GOV/94/2007, de 24 de juliol de 2007.

El text resultant presentava algunes variacions força importants respecte de l’aprovat inicialment. El nou pla ampliava el nombre de municipis amb una estratègia de creixement potenciat per a acostar els nuclis de serveis al món rural; assignava un creixement moderat a nous municipis, sobretot en aquells que disposaven de línia ferroviària i que tenien expectatives de millorar la seva accessibilitat; incrementava la superfície de sòl no urbanitzable de protecció especial; recollia el traçat del futur EIX TRANSVERSAL FERROVIARI (amb estacions a Lleida, Mollerussa-Golmés, Vilagrassa-Tàrrega i Cervera); i preveia reserves de sòl per al futur AEROPORT D'ALGUAIRE.

El secretari per a la Planificació Territorial, Oriol Nel.lo, considerava a final de juliol que el pla arribava en un moment crucial per a Lleida, pel gran volum d’inversions previstes, com el mateix aeroport, el CANAL SEGARRA-GARRIGUES o el FERROCARRIL D’ALTA VELOCITAT (FAV) entre Lleida i Barcelona.

El debat no cessa
El 22 de setembre de 2007, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va celebrar una jornada de formació sobre el PTP Ponent-Terres de Lleida a Mollerussa per tal de formar tots els regidors i simpatitzants de la formació sobre el que ha de comportar aquest pla en el futur. A la reunió hi van participar el secretari general Joan Puigcercós, el president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, i els diputats al Parlament Carmel Mòdol i Miquel Àngel Estradé, entre altres.

El 17 de novembre el geògraf i professor de la Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà, i l’arquitecte urbanista i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carles Llop, van coincidir a assenyalar el paper de motor del futur canal Segarra-Garrigues en el desenvolupament del PTP Ponent-Terres de Lleida, en una jornada sobre aquest tema celebrada al Col•legi d’Economistes de Lleida.

Publicació en el DOGC i primer recurs
El 5 d’octubre de 2007 l’aprovació definitiva del PTP Ponent-Terres de Lleida es va publicar al DOGC, data a partir de la qual es va obrir un termini de dos mesos durant els quals els interessats podien presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’acord adoptat.

Més informació
www10.gencat.net/ptop
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame
Fotogaleria relacionada