Dijous 6 d ' Octubre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA
Josep Báguena

Actualitzat a 31/12/2003

El 10 de març de 2003 s’ha aprovat el 1r Pla estratègic metropolità de Barcelona. Aquest Pla té com a missió proposar, en un marc de cooperació pública i privada i intermunicipal en què participin els agents econòmics i socials de la regió, els processos de transformació necessaris a l’àrea metropolitana de Barcelona que permetin orientar el desenvolupament econòmic i social d’aquest territori i la constant regeneració del seu potencial de creixement.

Aquesta iniciativa va ser impulsada per l’Associació del Pla estratègic metropolità, associació de dret privat sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1988 amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el Cercle d’Economia, Foment Nacional del Treball, els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, la Universitat de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fira de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca.

L’any 2002 l’Associació es va ampliar amb la incorporació de trenta-sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La voluntat del Pla estratègic metropolità era unir esforços i estratègies entre tots els municipis de l’àrea metropolitana perquè aquests, la majoria dels quals ja disposaven d’un pla estratègic de ciutat, consensuessin una estratègia conjunta de desenvolupament. Segons el document aprovat el dia 10 de març, el Pla tenia com a missió proposar, en un marc de cooperació pública i privada i intermunicipal en què participessin els agents econòmics i socials, els processos de transformació que es necessiten a l’àrea metropolitana de Barcelona per orientar el desenvolupament econòmic i social d’aquest territori i la constant regeneració del potencial de creixement.

El 1r Pla estratègic metropolità es va estructurar sobre la base de tres vectors d’actuació:

- Desenvolupament econòmic basat en criteris sostenibles i d’ocupació
- Cultura de la convivència, la cohesió social i la cooperació
- Model territorial i de mobilitat

El vector de desenvolupament del model territorial i de mobilitat va agrupar una sèrie d’objectius i de propostes relacionades amb el territori i amb el desplegament d’alguns dels elements d’ordenació territorial i urbana, tot incidint especialment en l’habitatge, el transport i la preservació del territori i el medi ambient.

Segons el Pla estratègic metropolità les propostes de desenvolupament d’un model territorial per a l’àrea metropolitana de Barcelona passaven per una sèrie d’objectius:

– Mantenir i potenciar la capacitat residencial de les àrees urbanes perquè puguin acollir la màxima proporció de la demanda de nous habitatges que es preveu per al proper decenni sense produir una densificació no desitjable.

– Corregir la tendència a la segregació espacial en àrees d’habitatge i en àrees d’activitat econòmica especialitzades que dificulten la cohesió social i augmenten la necessitat de desplaçaments.

– Augmentar notablement la proporció d’habitatges de protecció oficial, especialment de lloguer.

– Assolir una correcta integració de les famílies immigrades a les noves àrees urbanes i també a les velles amb l'objectiu de facilitar el manteniment de la cohesió social.

– Assolir una dotació d’infraestructures i serveis de transport públic que constitueixi el mitjà principal de transport de persones en l’aglomeració central metropolitana, que esdevingui a més el factor bàsic de vertebració de l’àmbit regional metropolità i que estableixi bones connexions amb les ciutats de les comarques centrals i amb Girona, Tarragona i Lleida.

– Proveir el port i la Zona d’Activitats Logístiques d'una connectivitat ferroviària correcta que en satisfaci la funcionalitat i eviti l’increment de trànsit pesant per carretera.

– Implantar models de gestió autònoms més eficients en les infraestructures portuàries i aeroportuàries.

– Incorporar a les definicions de les estratègies urbanes i territorials els requeriments de la logística de distribució de mercaderies.

– Posar al dia la xarxa secundària de carreteres mitjançant les millores de traçat, secció i pavimentació necessàries per a satisfer adequadament les necessitats de la circulació i minimitzar l’ús inadequat de les autopistes per a trajectes de curta distància.

– Assolir un grau suficient de coherència territorial en els planejaments urbanístics dels municipis, en especial pel que fa a la previsió d’espais per a habitatge i activitat econòmica, amb l’objectiu de satisfer d'una manera eficient les necessitats globals i de crear les condicions per a una disminució de la mobilitat obligada, especialment pel que fa al vehicle privat.

– Compatibilitzar la satisfacció de les necessitats de creixement de les àrees urbanes i de construcció de noves infraestructures amb la preservació dels valors naturals, paisatgístics i culturals del territori.

Un cop definits els objectius del pla i aprovat el primer document, la Comissió d’Estratègia del Pla va obrir, el mes de juliol, un procés de participació ciutadana en línia en què cridava la societat civil perquè aportés idees sobre les mesures estratègiques que cal adoptar en relació amb els temes abans esmentats.

Amb el compromís assumit pel nou govern tripartit de la Generalitat de Catalunya de reactivar la redacció dels diferents plans territorials parcials a Catalunya, entre els quals hi ha el Pla territorial metropolità, i la possibilitat de dotar l’àrea metropolitana de Barcelona d’un nou mecanisme de govern supramunicipal, el Pla estratègic metropolità, a la darreria d’any, estava en fase d’adaptació i d'adequació a les noves iniciatives que en aquest sentit s’havien formulat a L’ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA D’ESQUERRES .

Més informació
http://www.bcn2000.es
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Barcelonès