Dimarts 27 de Setembre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PAUM DE VIC
Maria Xalabarder

Actualitzat a 31/12/2004

Continuen els tràmits finals per a l'aprovació definitiva el Programa d'actuació urbanística Municipal (PAUM) de Vic. El PAUM inclou actuacions previstes per al període 2004-2010 en matèria d'infraestructures, equipaments, habitatge i també específicament d'habitatge social, que defineixen el projecte de Vic com a ciutat per als propers anys.

Antecedents 2003

Vic, capital de la comarca d'Osona, té un terme força limitat, de 31 km2 i ha experimentat un fort creixement de població en l'ultima dècada. El 2004 comptava amb 36.571 habitants, un 17% dels quals eren de procedència estrangera. Les explotacions ramaderes i les indústries de transformació del sector primari convivien amb un teixit industrial molt diversificat que feia de coixí a un sector comercial i de serveis creixent.

El Pla general d'ordenació urbanística municipal (PGOU) va ser aprovat el maig de 1981. Atesa l'antiguitat del Pla, el municipi pràcticament havia exhaurit els sectors residencials i industrials previstos. L' aprovació de la Llei d'urbanisme 2/2002 i les ulteriors MODIFICACIONS DE LA LLEI D'URBANISME feien necessari, segons l'equip de l'Ajuntament de Vic, un replantejament general que, a través de la redacció d'un PAUM, permetés prioritzar i programar les accions de planejament dels anys vinents.

Els PAUM són una nova figura de planejament aportada per la Llei d'urbanisme 2/2002, que funciona com a eina de concertació de polítiques de sòl i d'habitatge entre la Generalitat i els ajuntaments. Si bé no revisen el planejament general, permeten prioritzar i programar les actuacions, de manera que, un cop aprovats, l'ajuntament implicat pot treballar amb més agilitat atès que els desenvolupaments del PAUM passen per la Comissió d'Urbanisme només a títol d'informe. Això els dota d'un gran potencial per a la gestió.

Inici de la redacció d'un programa d'actuació urbanística municipal a Vic
L'Ajuntament de Vic va decidir redactar un programa d'actuació urbanística municipal, amb una vigència de sis anys. El novembre de 2003 van ser presentats a l'Ajuntament quatre estudis previs de diagnòstic per a conèixer la situació territorial del terme: una anàlisi socioeconòmica (a càrrec d'un equip interdisciplinari), un estudi relatiu als polígons industrials (signat per F. Xavier Camps); una anàlisi de mobilitat de la xarxa viària de Vic i del seu entorn territorial (realitzat per DTEC Consulting SL), i un estudi sobre criteris ambientals per a l'ordenació del municipi de Vic (de Marc Ordeix). A partir d'aquesta documentació, el govern local, a través d'un conveni amb l'Observatori per al Desenvolupament Local de l'Institut d'Estudis Territorials de la Universitat Pompeu Fabra, va encarregar la redacció del PAUM a un equip dirigit per l'arquitecte Joan Anton Solans, que havia estat director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públíques (DPTOP) i autor del Pla general del municipi.

Continguts del PAUM
El PAUM de Vic opta per un creixement de sòl residencial, de sòl industrial i d'infraestructures viàries. Segons la diagnosi, l'any 2016, Vic podria arribar a tenir 50.000 habitants i com a resposta es proposa construir, per tal d'acollir tota la població, entre 485 habitatges anuals (segons l'escenari eficient, que preveu la reducció progressiva del percentatge d'habitatges buits) i 585 habitatges anuals (segons l'escenari continuïsta). Pel que fa al teixit industrial, l'elevat nivell d'ocupació dels polígons existents fa que s'opti per incrementar el sòl destinat a aquests usos. També s'apunta la necessitat de millorar la mobilitat urbana, fet pel qual el Pla opta per la creació de noves vies de circumval·lació i per la connexió de la ciutat amb les zones industrials. Les inversions totals previstes en el document sumaven 107,72 milions d'euros i incloïen despeses d'urbanització, obres, indemnitzacions i costos dels projectes i de planejament de les actuacions previstes entre 2004 i 2010. La construcció d'habitatges de protecció oficial preveia tot el període.

Els tràmits per a l'aprovació del PAUM
El PAUM de Vic va ser aprovat inicialment en sessió plenària de l'Ajuntament el 22 de desembre de 2003. Un cop presentades i considerades les al·legacions va ser provisionalment aprovat el 14 de juny de 2004. El PAUM de Vic, tot i que formalment no era una revisió de planejament general, establia la reclassificació de sòls i modificacions del planejament general vigent, com per exemple els sectors del Bruguer i del camí vell de Taradell, que passaven a urbanitzables industrials. La Comissió territorial d'urbanisme, en revisar la proposta, va acordar demanar un annex que justifiqués aquests canvis per tal de preservar la seguretat jurídica.

Amb el PAUM la ciutat de Vic definia el seu projecte com a capital de comarca per als propers anys, i la seva proposta era consolidar el creixement i posicionar-se entre les capitals de les comarques centrals, tant en matèria de sòl per a habitatge, com de sòl industrial. A final del 2004 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques havia iniciat el procés de redacció del Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC), que també havia de contribuir a definir el paper de Vic a la regió. L'aprovació estava prevista per al 2005 i era una de les actuacions prioritàries segons L'AGENDA PTOP: 50 ACTUACIONS PRIORITÀRIES .

Al setembre la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el PAUM però en supeditava la publicació al DOCG i, per tant, l'executivitat, a la presentació del text refós i els documents addicionals demanats.

Més informació
www.ajvic.net/urbanisme/paum-vic-html/index.html
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Osona