Dissabte 4 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
MILLORA URBANA DEL BARRI ANTIC DE VALLS
Joaquim Carreras

Actualitzat a 31/12/2006

El barri antic de Valls presenta un creixent grau de degradació i envelliment i l’Ajuntament se’n planteja la rehabilitació mitjançant un projecte integral d’intervenció. Això obre un debat sobre quina és la millor opció per a integrar el barri a la ciutat i dotar-lo d’equipaments i infraestructures. El desembre de 2005 es presenta el document de revisió del PERI del centre històric i després d’algunes modificacions s’arriba a un acord entre tots els agents implicats. El mes de maig de 2006 el projecte surt escollit a la tercera convocatòria del programa de la Llei de barris i així obté una subvenció del 50% del cost total de les actuacions. Abans d’acabar l’any comencen algunes de les obres i s’espera la inauguració de l’aparcament del Pati.

Articles posteriors 2007

La ciutat de Valls aglutina una mica més de 23.000 habitants (2006) i és la capital de la comarca de l’Alt Camp, a la província de Tarragona. A començament del segle XX, el barri antic va patir una progressiva despoblació que ha provocat que actualment hi hagi un fort envelliment, amb un 21% de població de més de seixanta-cinc anys, i que dels 1.908 habitatges existents 1.283 (67%) estiguin ocupats i 625 (33%) desocupats. A més quasi un 30% dels habitatges està en mal estat. També cal tenir en compte que les muralles no s’han enderrocat i en alguns punts les diferències de cota entre l’interior i l’exterior de la muralla arriben als 11 m, fet que dificulta la comunicació i que ha provocat una mala integració d’aquest barri amb la resta de la ciutat.

L’estat de degradació del barri antic de Valls va portar el govern municipal, format per Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a plantejar-ne la rehabilitació. Per fer-ho va elaborar un projecte integral d’intervenció al centre històric que es va presentar l’any 2004 en la primera convocatòria de la LLEI DE BARRIS (Llei 2/2004, de 4 de juny) [2004:103]. L’objectiu d’aquesta llei era crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentessin projectes de rehabilitació integral de barris, de manera que la Generalitat s’havia de fer càrrec d’un màxim del 50% del pressupost total.

El projecte presentat es va haver de redactar amb poc temps i finalment en aquesta convocatòria no es va escollir per a rebre ajuts. El gener de 2005 el secretari per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Oriol Nel•lo, va oferir a l’Ajuntament de Valls la col•laboració dels serveis tècnics de l’Institut Català del Sòl (Incasol) per a redactar un altre projecte i tornar a optar a la subvenció, fet que va acceptar l’alcaldessa de la població, Dolors Batalla (CiU). A final del mateix any, el regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, Albert Batet, va explicar que en el pressupost de l’any 2006 havien fet una reserva de prop de 2 MEUR per obres de millora del centre històric i poder respondre així a una possible adjudicació de l’ajut del PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL.

Una mostra de la necessitat de remodelació del barri antic va ser l’esfondrament, el 18 de desembre de 2005, de dues cases del carrer de Santa Marina, a causa d’unes obres il•legals que s’estaven fent en unes cases que precisament ja havien estat catalogades pel seu mal estat en el Pla especial de reforma interior (PERI) de Valls.

Es presenta el document de revisió del PERI
El 21 de desembre de 2005 l’arquitecte Ferran Navarro va presentar el document de revisió del PERI del centre històric que es considerava clau per a aconseguir la subvenció en la tercera convocatòria del PROGRAMA DE BARRIS. Aquest preveia setze propostes per a millorar el barri i revitalitzar-lo. Es volia aconseguir un barri esponjat, amb més equipaments i espais públics i a la vegada nous habitatges i places d’aparcament.

Per a millorar la integració del centre històric amb la resta de la ciutat, es proposava crear tres accessos nous. Un havia de connectar el barri amb el passeig de l’estació mitjançant un nou carrer que seguia el torrent existent. Un altre accés havia de salvar el desnivell des de la muralla de Sant Antoni fins a la plaça dels Escolans. Finalment un tercer accés s’havia de fer per la muralla de Sant Antoni fins al carrer de la Cort, el qual afectaria tres cases. També es volia que la muralla de Sant Francesc fos de semivianants i enderrocar l’edifici de can Creus, ja que es considerava que no tenia prou interès arquitectònic. L’actuació del carrer Espardenyers també va ser modificada respecte al PERI vigent, però l’havia d’executar l’Incasol i, per tant, calia que hi donés el vistiplau. Una altra modificació important era que es desestimava la idea de fer una gran plaça. L’alcaldessa, Dolors Batalla, va recordar que es tractava d’un document que es podia modificar i que ara entrava en un procés de revisió obert a l’opinió pública.

L’any 2006 es va començar reobrint el debat sobre si calia enderrocar can Segarra, un edifici amb interès històric i arquitectònic, per poder ampliar la plaça del Blat. Aquesta proposta apareixia a la revisió del PERI i fins i tot es preveia la possibilitat de portar-la a consulta popular. Des que l’any 1984 l’Ajuntament va comprar l’immoble, s’havia valorat aquesta possibilitat i l’any 1991 es va desestimar la demolició després d’un intens debat ciutadà. Històricament el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) s’hi havien oposat, i Convergència i Unió (CiU) es mostrava favorable a l’enderroc. Finalment es va decidir no enderrocar l’edifici i adequar-lo per a equipaments.

Aprofitant el debat urbanístic que s’havia generat, durant el mes de febrer l’alcaldessa de Valls es va comprometre a iniciar la revisió del Pla general d’prdenació urbana (PGOU). També va xifrar en aproximadament 8 MEUR la inversió a fer en el barri antic, una xifra que tenia en compte la capacitat inversora del municipi, ja que n’hauria d’assumir la meitat. La Fundació Cirem estava redactant el projecte que s’havia de lliurar per a optar a la subvenció de la Llei de barris i es va reunir amb la comissió de participació ciutadana del Pla de millora urbana (PMU)*  del centre històric. En aquesta reunió es va delimitar l’àmbit d’actuació, que quedava fixat des de l’espai d’intramuralles fins a l’antic convent del Carme, i es van ajornar les actuacions d’esponjament i d’equipaments mentre s’esperava que es definissin els pressupostos. El que sí que estava decidit és que es presentarien actuacions urbanístiques de reurbanització de carrers i millora de serveis bàsics com enllumenat, clavegueram i xarxa d’aigua potable.

Es tanca el projecte i es presenta a la tercera convocatòria
El mes de març es va presentar l’última modificació del projecte. Aquesta proposava fer un gimnàs o centre de dia a ca la Mateueta, però finalment es va optar per fer-hi un centre cívic i habitatges de promoció privada. També es reafirmava en la idea d’enderrocar can Creus, ja que si es conservava l’edifici antic el cost de l’actuació s’encaria notablement. Allà s’hi volia crear un nou edifici per a equipaments, de 15.000 m2, que es destinaria a la biblioteca. L’Ajuntament, que era el propietari del 80% de la finca, va decidir que acabar d’adquirir-la obligava a fer-ne l’expropiació forçosa. A l’antic convent del Carme, s’hi volia allotjar el CEIP Anxaneta, i un centre obert sobre la sala d’actes. També es volia subvencionar part de la urbanització de la plaça del Pati, actuació amb un pressupost inicial de 1.443.596 €, on ja s’havien començat les obres per a fer un aparcament subterrani.

Finalment aquest projecte es va presentar a la tercera convocatòria de la Llei de barris amb el suport de tots els grups de representació municipal (CiU, PSC i ERC). Del pressupost de 15.200.000 € amb el qual es va xifrar el conjunt d’actuacions, un 88% estava destinat a obra i el 12% restant a actuacions socioeconòmiques amb l’objectiu de fomentar activitats als col•lectius més desafavorits i a incentivar l’arribada de jovent.

Tot i el suport donat, Núria Segú, regidora del PSC, va criticar la manca d’idees de CiU i el retard amb el qual s’havia presentat el projecte a la convocatòria de les subvencions, del qual es va culpar l’alcaldessa. A la vegada, Albert Batet (CiU) va respondre criticant a la regidora la manca de suport que els havia donat des de la seva posició de diputada al Parlament. Els portaveus de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Partit Popular (PP) i ERC es van mostrar satisfets per la fi del procés, tot i que es demanava una bona gestió de les actuacions. Aida Garcia (CUP) també va fer notar que no estava d’acord amb la partida de 796.000 € destinada a urbanitzar el Pati, ja que aquests diners no es rebrien per a altres actuacions i es preguntava per què l’Incasol no es feia càrrec d’una part de l’actuació que havia de fer al carrer Espardenyers. Anton Gurí, portaveu de l’Associació de Veïns del Barri Vell, que havia participat en la revisió del projecte mitjançant la comissió de seguiment, va remarcar que calia tenir cura de portar a terme els projectes socials i vigilar que no quedessin oblidats.

El mes de maig de 2006 la Generalitat va aprovar la tercera convocatòria de la Llei de barris. Dels cinquanta-vuit projectes presentats se’n van escollir disset, un dels quals era el del barri antic de Valls. Se li va atribuir aleshores una subvenció de 7.600.000 €, un 50% del pressupost previst.

Fins al 23 de juliol va estar obert el període d’informació pública i al•legacions al PMU del barri antic. Per no endarrerir-se i poder complir els terminis legals per a aprovar el planejament en què s’havia de basar el projecte de millora del barri vell, l’equip de govern va demanar a les entitats i als partits polítics que presentessin al•legacions al text en lloc d’obrir noves converses. Per aquest motiu, des de l’aprovació inicial del PMU es van estimar disset (33%) de les cinquanta-cinc al•legacions presentades. Les principals modificacions que es van acceptar afectaven l’actuació de l’illa d’en Gassó, on hi havia un tram de muralla, a la rectoria de l’arxiprestal de Sant Joan, on quedava pendent de concretar quin equipament s’hi faria, i al call jueu, on es va considerar de fer una parcel•lació més heterogènia.

El mes de setembre van començar les obres a la plaça dels Alls i, abans de finalitzar l’any, ja es preveia la inauguració de l’aparcament subterrani del Pati, que estava en obres des de feia un any.

Més informació
www.ajvalls.org/barriantic.htm
www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/departament/barris/ajutslleidebarris.jsp

*El 21 de juny de 2002 va entrar en vigor la Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya (LUC, DOG de 21 de març), a la qual s’adapta el nou planejament, i el Pla especial de reforma interior (PERI) passa a denominar-se Pla de millora urbana (PMU), amb la qual cosa conserva la seva significació i abast.
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame