Dijous 2 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
LLEI D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
Joan de la Flor

Actualitzat a 31/12/2005

El 27 de desembre s'aprova la Llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb l'objectiu de reforçar l'Institut i millorar els recursos dels serveis de la cartografia a Catalunya. Paral·lelament, s'aprova la Llei de creació de l'Institut Geològic de Catalunya, que li atorga entitat jurídica i plenes competències en matèria geològica.

L’octubre de 1982 es fundà, per Llei del Parlament, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), amb la finalitat de dur a terme les tasques tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat. L’any 1997, l’ICC es va transformar en una entitat de dret públic, forma jurídica que es manté fins a l’actualitat. En aquest mateix any es van incorporar a l’ICC les funcions i competències del Servei Geològic de Catalunya, fins aleshores depenent de la Secretaria General del DPTOP.

Nova llei d'informació geogràfica
En els darrers anys l’àmbit de treball de la cartografia ha sofert canvis molt profunds atesa la constant implementació de les noves tecnologies. D’altra banda, també s’ha constatat que molts dels productes generats per l’ICC, de la mateixa manera que les seves normes tècniques i estàndards, s’han convertit en referents utilitzats per altres organismes públics i privats relacionats amb el sector de les activitats geogràfiques, geodèsiques i cartogràfiques en el sentit més ampli. Aquesta situació fa plantejar al Govern de la Generalitat la necessitat de crear un marc jurídic i tècnic adient per al desenvolupament de l’activitat cartogràfica i geodèsica de Catalunya.

L’11 d’octubre, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei d’informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Segons el Govern, aquesta Llei havia d’enfortir l’Institut, actualitzar i optimitzar alhora els recursos dels diversos serveis de la cartografia a Catalunya, i també regular de manera més eficaç les actuacions, evitant la duplicitat en l’obtenció de la informació i assegurant que tots els gestors del territori poguessin accedir a unes mateixes i úniques dades de base.

La nova norma també actualitzava les funcions de l’ICC adequant-les als nous temps. La mesura havia de permetre un accés més ràpid i actualitzat de la informació cartogràfica a les institucions i els ciutadans. La nova llei procedia a consolidar els centres de coneixement de l’Institut següents: el Sistema Geodèsic Integrat de Catalunya (SPIGIC), la Cartoteca de Catalunya i la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). La Llei també creava la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, ens que havia de realitzar la col·laboració i coordinació entre les administracions locals i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la informació cartogràfica; el Pla cartogràfic de Catalunya, amb la finalitat de determinar els objectius i la coordinació de les diferents activitats cartogràfiques i la difusió i projecció d’aquestes activitats, i el Registre Cartogràfic, per inscriure tota la cartografia que gaudís de caràcter oficial.

Es crea l'Institut Geològic de Catalunya
L’any 2005, les unitats de l’ICC que tenien atribuïdes les funcions de tipus geològic, geofísic i geotècnic s’havien consolidat com a òrgan amb un alt grau d’especialització que generava productes i serveis de cabdal utilitat, no només per al DPTOP, sinó també per als altres departaments, les altres administracions i el sector privat. Aquest fet va fer plantejar al Govern la necessitat de crear l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Aquesta institució seria l’òrgan per donar una resposta millor a les demandes i requeriments en l’àmbit de la geologia. l’IGC seria una entitat amb personalitat jurídica pròpia adscrita al DPTOP. El president de l’IGC seria el conseller del DPTOP que nomenaria el director o directora de l’entitat.

L’11 d’octubre, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei de creació de l’IGC. Les funcions de l’Institut se centraven en l’estudi, assessorament, investigació, prevenció i informació sobre el sòl i el subsòl de Catalunya, amb l’objectiu de promoure les diverses polítiques i actuacions tant públiques com privades que tinguessin en el sòl l’eix operatiu. Les activitats de l’IGC abraçaven totes les branques de la geologia (mineralogia, petrologia, l’estratigrafia, la geoquímica, etc) i les disciplines relacionades (ciències del sòl i l’edafologia, geofísica i sismologia i l’enginyeria geològica i la geotècnia, etc).

El 27 de desembre el Parlament va aprovar per unanimitat la Llei d’informació geogràfica i la Llei de creació de l’IGC, escindint definitivament l’ICC de l’IGC i dotant tots dos òrgans de més instruments per millorar els seus serveis.

Més informació
www.gencat.net/diari/4543/05361027.htm
www.igc.cat/Llei_de_Institut_Geologic_de_Catalunya.pdf
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame