Dimecres 8 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
Sindicat de Llogaters
Logo Sindicat Llogaters Persona/entitat/administració de Contacte:
Sindicat de Llogateres
- sindicatdellogateres@gmail.com

Localització:

Barcelona, C/Villarroel, 10

Enitats impulsores:
Persones individuals

Any:
2017


Tipus de cas analitzat:
Sindicat de lluita social i pels drets de l’habitatge, específicament pels drets i la lluita per un lloguer just, estable i amb garanties.

Estat
En funcionament

RESUM
Grup de veïnes i veïns de Barcelona que busquen impulsar un sindicat de llogateres i llogaters a la ciutat per la defensa del dreta l’habitatge i a un lloguer assequible, estable, segur i digne.

Objectius
- Defensar un lloguer just
- Lluitar contra l’abús immobiliari
- Lluitar pel dret a l’habitatge i a viure a la ciutat

Àmbit Geogràfic
El Sindicat de Llogateres i Llogaters neix en el si de la ciutat de Barcelona davant la imperiosa precarietat del sistema de lloguer d’habitatges i les poques garanties de futur que aquest ofereix per a la població.
Així, inicia la seva activitat dins la ciutat de Barcelona però estén la seva influència, divulgació i lluita a totes les persones afins a les idees promulgades de la totalitat del territori català.

LA INICIATIVA
El Sindicat neix com una iniciativa transversal però amb una clara consciència política i col·lectiva. La voluntat primordial és aglutinar els i les veïnes que viuen o volen viure de lloguer, tant a habitatges del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els seus drets i incidir a tots els àmbits administratius i de govern.
A través de l’organització i la mobilització busquen donar resposta a les demandes creixents al voltant del lloguer mitjançant serveis d’assessorament sobre els drets i deures i sobre les condicions contractuals dels lloguers (temporalitat, fiances, obres, condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc).
També busquen tenir incidència en qüestions de caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o el desenvolupament de mesures legislatives pel control i la limitació dels preus del lloguer.
A partir d’aquestes idees, estableixen un compendi de 10 propostes que consideren imprescindibles per regular els lloguer i garantir el dret a l’habitatge:
1)Cal estabilitat i una major durada dels contractes per tal de poder desenvolupar projectes vitals. Proposen contractes de 12 anys pels habitatges propietat de grans tenidors i de 6 anys pels de petits tenidors.

2)Que els increments en les rendes de lloguer estiguin subjectes a índexs objectius com l’IPC o índex de tipus municipal que tinguin en compte el cost de vida i no els interessos especulatius del mercat.
3)La finança per arrendar un habitatge no podrà ser superior a un mes de renda.
4)La creació d’un índex de preus de lloguer construït de manera participativa que permeti regular els preus i garantir el dret a l’habitatge de manera efectiva.
5)Les administracions públiques només promouran l’habitatge de lloguer de titularitat pública.
6)Obligació de les administracions públiques de reallotjar les persones desnonades per la impossibilitat de pagar el lloguer.
7)Eliminació del règim especial tributari de les SOCIMIs
8)Registre obligatori de tots els habitatges, solars i propietats verticals desocupades per un període superior a un any.
9)L’arrendador ha d’assumir els honoraris dels APIs o administradors de finques de forma total.
10)Recolzament i consideració de legitimitat la permanència a l’habitatge “a precari” quan el propietari hagi rebutjat la renovació del contracte i l’ocupació de propietats verticals que es trobin buides.

En tot el procés des de l’inici de l’activitat del sindicat, s’han efectuat les següents activitats:
-Assemblea Oberta a l’Avinguda Mistral. 26 de Maig de 2017
On es van construir una sèrie de debats entorn a diferents eixos temàtics: Ens compren l’edifici i ens fan fora, Ens pugen el lloguer, Se’ns acaba el contracte, Els intermediaris ens estafen, El meu pis cau a trossos i Un pis turístic més, una família menys.

-Carta als fundadors de la promotora ELIX. 3 de Juliol de 2017.
On es denuncia l’activitat d’aquesta promotora al barri de Sant Antoni i la passivitat i manca de capacitat d’acció per part de l’administració per a frenar l’explotació Inmobiliaria.

-Segona Assemblea oberta de ciutat. 30 de Juny de 2017 als Jardins de Montserrat.
Tractament de dos temes paral·lelament:
a)Taller sobre la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)
b)Intercanvi d’experiències reivindicatives de persones afectades per processos d’expulsió veïnal.

-Presència a mitjans audiovisuals de la ciutat, BTV, per tal de repassar el període d’existència del Sindicat. 19 d’Octubre de 2017

-Primera Assemblea d’Afiliats i Afiliades. 4 de Novembre de 2017

Espai on es tractaren els següents temes:
a)Funcionament del Sindicat
b)Proposta de nova campanya.
c)Organització entorn a la nova campanya.

Formacions sobre la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU):
- 30 de Juny de 2017 dins del marc de la segona Assemblea oberta
- 14 de Juliol de 2017 al centre cultural de Santa Eulàlia, L’Hospitalet de Llobregat.
- 11 d’Octubre de 2017 al Districte de Sant Martí de Barcelona
- Octubre de 2017, a Olesa de Montserrat, acollida per l’AVV La Rambla de l’Eixample.

Webs i enllaços d’interès

- Web del Sindicat de Llogaters i Llogateres


- Calendari dels esdeveniments organitzats pel SLL

- Manuals d’informació relacionada amb el lloguer d’habitatges

- Les 10 propostes per regular els lloguers i garantir el dret a l’habitatge

Promotors de la iniciativa

El Sindicat de Llogater@s funciona de manera assembleària i tant els membres afiliats com les persones que iniciaren el projecte són els promotors de totes les activitats i iniciatives ideades al llarg de l’existència d’aquest Sindicat.
Costos associats i vies de finançament

Capacitat d’aplicació en d’altres entorns
En tractar-se d’un moviment social conformat per la pròpia societat civil, les iniciatives i les activitats reivindicatives i de formació en la temàtica són extrapolables a qualsevol zona urbana on trobem persones afectades per les injustícies lligades a l’explotació urbanística en matèria de lloguer.

Interès d’aplicació per a la ciutadania i l’administració
Suposa la creació d’un espai i una plataforma des d’on lluitar pel dreta a l’habitatge digne de lloguer, i que permet establir un punt de lluita i reivindicació fins ara amb poca capacitat de lluita dins de la ciutat.