Dimecres 8 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
Fundació Hàbitat 3
Presentació FH3 Persona/entitat/administració de Contacte:
Fundació Hàbitat3
habitat3@habitat3.cat

Localització:
Barcelona

Enitats impulsores:
-Taula d’Entitats del Tercer
-Sector Social de Catalunya
-Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió en Salut Mental a Catalunya
-Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars
-Federació Salut Mental Catalunya (Federació SMC)
-Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent
-Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya
-DINCAT
-Cohàbitac

Any:
2014

Tipus de cas analitzat:
Fundació privada

RESUM
Fundació privada sense ànim de lucre de gestió d’habitatges socials de lloguer destinats a projectes d’inclusió social.

Objectius
-Adquisició d’habitatges o del seu ús amb l’objecte de poder destinar-los a persones amb risc d’exclusió social.

-Cessió d’habitatges a entitats socials per a la seva gestió.

-Actuar d’assessor i crear acords amb entitats del Tercer Sector Social o amb administracions públiques per a la realització dels programes d’acompanyament i d’inserció sociolaboral dels usuaris dels habitatges.

ESTAT

En ple funcionament en gestió i col·laboració constant amb els agents involucrats en el lloguer i l’administració del sòl i els habitatges a la ciutat de Barcelona

Àmbit Geogràfic

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, però pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.
Pisos carrer Eloi LA INICIATIVA
La finalitat principal és possibilitar el dret a l’accés a un habitatge digne a les persones més desafavorides, aportant alhora un pla d’acompanyament social que facilita la seva inclusió social.

Per donar compliment als seus objectius, la Fundació HÀBITAT3 negocia amb propietaris d’habitatges buits - que poden ser administracions públiques, entitats financeres, o altres propietaris privats -, la posada a disposició d’aquests habitatges per al lloguer social. Les diverses formes d’obtenció d’aquests habitatges que poden anar des de la cessió d’ús, el lloguer, la donació, o a la venda.
En el cas de les cessions d’ús, o de lloguer, la Fundació HÀBITAT3 respon davant dels propietaris, dels pagaments mensuals que es convinguin, també del bon ús dels habitatges, i del seu retorn en perfecte estat quan s’acabi el període de cessió o de lloguer.
Els habitatges així obtinguts es destinen a les demandes que la Fundació HÀBITAT3 rep de les entitats integrants de la Taula del Tercer Sector, o que rep d’Administracions Públiques, demandes que sempre han de ser per donar allotjament a persones o serveis residencials o famílies amb dificultats. La Fundació HÀBITAT3 també rep encàrrecs de gestió i supervisió social d’habitatges de lloguer social o d’inclusió.

Webs i enllaços d’interès

Portal web de la Taula del Tercer Sector

Pàgina principal de la Fundació Hàbitat 3


Què és i què fa la Fundació Hàbitat 3
Casa Bloc Promotors de la iniciativa
La Fundació va ser impulsada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a part d’aquesta, també la constitueixen: la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars, la Federació Salut Mental Catalunya (Federació SMC), la Federació Catalana d’entitats d’ajuda al Drogodependent, el Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió en Salut Mental a Catalunya, l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental i la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d’Utilitat Pública.

Les 3.000 entitats socials que agrupen tenen la forma jurídica d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció, i actuen en l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula del Tercer Sector treballa per donar visibilitat a l’esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.

Costos associats i vies de finançament
Fundació Habitat 3 és de caire privat però es regeix per la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es per això que els documents pressupostaris i de convenis són de disposició lliure a la seva web.

En termes tècnics, Hàbitat 3 es finança a partir d’aportacions dels convenis signats i la gestió, per subvencions, donacions i la facturació dels serveis prestats a les administracions o entitats sol·licitants.

A banda també obtenen finançament gràcies a la Bonificació del fons de solidaritat i a l’explotació dels recursos d’anys anteriors i l’amortització dels immobles i la compra d’habitatges.

Pel que fa als costos, es divideixen entre el pagament de nòmines al Personal administratiu i treballador de la fundació i les despeses generals i tributs relacionats amb la gestió dels habitatges en cartera.

Capacitat d’aplicació en d’altres entorns
L’activitat i les accions de Fundació Hàbitat 3 poden ser efectuades en qualsevol entorn on existeixin administracions públiques, entitats financeres o propietaris privats que vulguin posar a disposició habitatges en règim de lloguer social.

Interès d’aplicació per a la ciutadania i l’administració
Actualment la Fundació Hàbitat3 gestiona uns 380 habitatges on hi resideixen més de 1.200 persones.
Col·labora amb més de 100 entitats socials, amb la Generalitat de Catalunya i amb uns 10 ajuntaments per a la gestió social d’habitatges de lloguer.

Dificultats tècniques i administratives previstes
La gestió d’habitatge de lloguer social és una activitat complexa per la diversitat de situacions i per la necessitat de finançament per fer viable econòmicament aquesta activitat.
Una dificultat que s’ha accentuat durant aquests anys és la dificultat per a la captació d’habitatges tant per la no col·laboració del sector financer amb la cessió d’habitatges al tercer sector com la pujada de preus del mercat de lloguer.

L’àmbit i el projecte a les Xarxes Socials i als mitjans de comunicació

#TercerSector #FundacióHàbitat3
#Habitatge

Xarxanet.org, 16 de Desembre de 2012
La Taula d’Entitats presenta Hàbitat3, per un habitatge social d’inclusió

Betevé, 14 de Febrer de 2015
La Fundació Hàbitat 3 busca pisos buits per destinar-los a lloguer social

Xarxanet.org, 9 de Gener de 2016
Habitat3 i l’Ajuntament de Barcelona s’uneixen per aconseguir 98 pisos buits

Xarxanet.org, 12 de Gener de 2016
La contribució del Tercer Sector al lloguer social

Nació Digital, 31 de Març de 2016
«La rehabilitació sense sostre no existeix»

El Periódico, 22 de Juliol de 2016
La Fundació Hàbitat3 gestiona 275 pisos de alquiler para familias vulne rables en un año y medio

Xarxanet.org, 8 d’Agost de 2016
La Fundació Hàbitat3 allotja 700 per sones en risc d’exclusió

Social.cat, 16 de Maig de 2018
Hàbitat3 fa una crida per aconseguir 50 habitatges buits de particulars els propers tres mesos