Dissabte 4 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA URBANÍSTIC DEL CENTRE (L’ALDEA)
Pla urbanístic del Centre (l'Aldea) Mapa: Montse Ferrés
Josep Ramon Mòdol
Actualitzat a 31/12/2010

L’Ajuntament de l’Aldea promou el desenvolupament urbanístic d’uns terrenys ubicats davant del consistori, entre els barris de l’Hostal dels Alls i l’Estació, amb la intenció de donar continuïtat a la trama urbana i generar una gran plaça com a nou centre de la població, i també de permetre la construcció de gairebé 900 nous habitatges.


El municipi de l'Aldea (Baix Ebre), de 35,21 km² d'extensió i amb 4.063 habitants el 2009, fou creat el 21 d'abril de 1983 després de la segregació d’aquest terme municipal del de Tortosa, del qual havia estat pedania fins aleshores. El terme, allargat de nord a sud, es troba situat a l’esquerra de l’Ebre, en el límit entre el delta de l'Ebre i les terres de secà, i limita al nord-oest amb el terme de Tortosa, al nord-est amb el de Camarles i al sud-est amb el de Deltebre (tots tres del Baix Ebre), i al sud-oest amb el curs de l’Ebre, que el separa del terme d’Amposta (Montsià). El nucli urbà està format pels barris de l'Hostal dels Alls i de l'Estació, actualment gairebé units físicament.

L’Aldea és un nus de comunicacions de primer ordre, atesa la seva situació geogràfica, equidistant a les ciutats de Barcelona i València (a uns 180 km de totes dues) i en l’eix on es concentren les principals vies de comunicació entre ambdues zones urbanes: el CORREDOR FERROVIARI MEDITERRANI, amb una estació de referència a nivell logístic on hi ha previst ubicar la PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL LOGIS-EBRE (L’ALDEA), l’autopista AP-7, amb dues sortides dins el terme, i l’AUTOVIA A-7 ALCANAR-VILAFRANCA DEL PENEDÈS, amb una variant prevista fora del nucli urbà que permetria convertir l’actual traçat de l’N-340 que travessa la població en una via urbana. El municipi disposa de dos grans polígons industrials en expansió, el de l’Estació de Mercaderies i el SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA CATALUNYA SUD (TORTOSA I L’ALDEA).

Antecedents
El planejament vigent al municipi, les Normes subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT) el gener de 1997, definien el Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) 1 “Centre” (ubicat davant de l’Ajuntament, a l’altra banda de l’avinguda Catalunya (tram urbà de l’N-340) i entre els barris de l’Hostal dels Alls i de l’Estació) com a sòl urbà no consolidat, amb zones qualificades com a espai lliure (entre les quals l’espai que ocupava l’antiga línia fèrria Barcelona-Tortosa) i altres d’aprofitament residencial extensiu, en forma d’illa tancada amb pati interior i amb una alçada màxima de planta baixa (PB) més dues plantes pis.

Aquest era el primer moviment d’ampliació urbanística al municipi després que la crisi de la construcció hagués deixat a mig fer el CAMP DE GOLF I PLA URBANÍSTIC DE LA PALMA (L’ALDEA) i sense executar els altres tres plans parcials previstos a les Normes, entre els quals un altre projecte de camp de golf a Vinaixarop i dues zones d’ampliació del nucli urbà cap al nord, connectant amb el raval de Sant Ramon on s’haurien de desenvolupar els terrenys a banda i banda de la carretera de Tortosa (N-235).

L’agost de 2006 la Junta de Govern Local va acordar iniciar la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal, però un cop iniciat el procés el consistori va decidir avançar la transformació urbana de la zona.

El juliol de 2008 es va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes relatives al sector, i es va obrir un període d’informació pública que després de diverses ampliacions es va acabar el gener de 2009. L’Ajuntament, en vista de les al•legacions i suggeriments rebuts, va decidir modificar la proposta, que preveia la creació d’una plaça central circular amb una rotonda que enllaçava amb l’N-235, i consegüentment va iniciar de nou el procés.

Pla del PAU-1 “Centre”
L’Ajuntament de l’Aldea va aprovar inicialment el desembre de 2009 la nova modificació puntual de les Normes, tramitada conjuntament amb el Pla especial de millora urbana (PEMU) del PAU-1 “Centre”, promogut pel mateix consistori, i que tenia per objectiu l’ordenació de l’espai lliure entre els dos barris que formaven el nucli urbà per tal de donar continuïtat a la trama urbana, tot substituint la tipologia d’illa tancada prevista en el planejament vigent per blocs, aïllats amb la finalitat d’alliberar espai públic destinat a zones verdes i una gran plaça exclusivament per a vianants amb la voluntat de generar un espai de centralitat.

L’àmbit d’actuació, amb una superfície de 7,9 ha, constava dels terrenys situats davant de l’Ajuntament (7,73 ha), delimitats al sud per l’avinguda Catalunya, a l’oest pel barranc dels Pixadors, al nord per la perllongació del carrer Santa Anna, i a l’est pel ramal de baixada de la carretera de Tortosa. El PAU també preveia dues petites illes discontínues, destinades a espais lliures, i situades una (de 0,02 ha) entre l’N-235 i els carrers Sant Edmunt i Sant Ramon, i l’altra (de 0,14 ha) entre els carrers Lluís Braille, de l’Ebre, l’Església i Reus.

El planejament vigent establia per al sector una tipologia d’illa tancada, un sostre edificable de 103.641 m2, un índex d’edificabilitat d’1,31 m2 sostre per metre quadrat de sòl, una superfície de vials de 28.043 m2 i una superfície d’espais lliures de 12.383 m2.

La modificació preveia la construcció d’una gran plaça central, de prop de 5.000 m2, i el canvi de tipologia a blocs aïllats alineats a vial, amb dues torres de PB + 6 plantes, 4 blocs de PB + 5 plantes, i 23 blocs de PB + 4 plantes, a més de suposar un augment del sostre edificable fins a 111.503 m2 (un 7,6% més), i de l’edificabilitat a 1,41 m2 de sostre per metre quadrat de sòl. En el sòl destinat a aprofitament es comptaven també quatre edificis d’una planta per a ús comercial a tocar de l’avinguda Catalunya.

L’augment de l’edificabilitat es feia en alçada, atès que la superfície destinada a solars es reduïa gairebé en un 30%, fet que permetia l’increment de la superfície destinada a vials (32.441 m2, un 15,7% més), i això permetia ampliar-ne l’amplada (dels 10 a 12 m previstos en les Normes es passava a vials de 12, 14 i 18 m) i aconseguir un major nombre de places d’aparcament. A la vegada, també s’incrementava la superfície destinada a zones verdes (19.508 m2, un 57,5% més), que incloïa la previsió d’un parc en la zona limítrof amb el barranc dels Pixadors per prevenir riscos d’inundabilitat. El PEMU preveia que en el sostre residencial previst, de 87.850 m2, s’hi podrien construir uns 886 habitatges, el 30% dels quals de protecció oficial.

El consistori va aprovar provisionalment la modificació i el PEMU el 26 de març de 2010, sense canvis substancials respecte de l’aprovació inicial, tret del fet que els documents van passar a tramitar-se en expedients separats.

Aprovació definitiva de la modificció
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CTUTE) va suspendre el 25 de maig de 2010 la modificació puntual de les Normes i el PEMU del PAU-1 “Centre”, i els va retornar al consistori sol•licitant la redacció del text refós d’ambdós documents. El director general d’Urbanisme, Pere Solà, va afirmar que el creixement urbanístic previst era excessiu.

El 7 de juliol de 2010, el consistori de l’Aldea va aprovar provisionalment el text refós de la modificació puntual de les Normes, que incorporava les prescripcions establertes en l’acord de la CTUTE, entre les quals destacava la reducció de l’àmbit fins a les 70,94 ha en quedar fora de la delimitació del sector els trams de viari de l’avinguda de Catalunya i la carretera de Tortosa anteriorment inclosos.

El 29 de juliol la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va realitzar l’aprovació definitiva de la modificació puntural de les Normes Subsidiàries. A final d’any restava pendent l’aprovació definitiva del PEMU.

Més informació
www.laldea.org/planejament-p69.htm
 
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Baix Ebre