Dijous 6 d ' Octubre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2009

El 10 de febrer de 2009 el Govern català aprova el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques, que substituirà la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental. La nova llei pretén refondre en una sola norma catalana el conjunt de la legislació estatal i europea de control ambiental i simplificar els procediments d’intervenció i control reduint el cost administratiu que suporten les empreses. El projecte de llei passa el seu primer tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat.


L’any 1999 va entrar en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA), amb la qual Catalunya adoptava un nou model d’intervenció administrativa ambiental per tal d’autoritzar les activitats econòmiques susceptibles d’incidir sobre l’entorn.

La LIIAA va comportar l’inici d’un sistema d’intervenció per part de l’Administració que introduïa control en matèries ambientals com l’aigua, l’aire, els residus, les vibracions i els sorolls, però també en matèria de seguretat, incendis o sanitat. Aquesta intervenció s’havia de fer tot atenent els principis i criteris de descentralització territorial, la coordinació entre administracions públiques competents, la voluntat de simplificació dels procediments i la participació ciutadana.

Amb el temps, l’aplicació d’aquesta llei va comportar una certa problemàtica, sobretot per a determinades activitats que havien de seguir una sèrie de procediments complexos i costosos que n’alentien la tramitació. Per donar resposta a aquesta situació, i en la línia de racionalitzar i simplificar la tramitació, l’any 2006 van començar els treballs per redactar una nova llei de prevenció i control ambiental.

El Govern aprova el Projecte de llei i inicia la tramitació parlamentària
L’elaboració de l’avantprojecte de llei va rebre la participació de diferents sectors empresarials, tècnics i assessors ambientals, així com la de diferents administracions implicades, especialment entitats municipalistes i altres representants locals. D’altra banda, el procés d’informació pública i de consulta institucional, entre els mesos de juliol i octubre de 2006, va tenir una important participació.

El 10 de febrer de 2009, el Govern de Catalunya va aprovar el projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques i va sol•licitar a la mesa del Parlament de Catalunya que es tramités pel procediment d’urgència, el qual reduïa a la meitat els terminis fixats amb el caràcter ordinari.

L’1 d’abril, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar (Iniciativa per Catalunya-Verds, ICV), va presentar el projecte de llei al ple del Parlament, que va passar el seu primer tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat. Un cop superat, la mesa del Parlament va iniciar la ronda de compareixences d’organitzacions i grups socials interessats i va obrir el període de presentació d’esmenes a l’articulat, amb l’objectiu d’aprovar la llei durant la mateixa legislatura que acabava en 2010.

Els objectius de la nova llei
El projecte de llei recull la necessitat legal de refondre en una sola norma catalana el conjunt de legislació estatal i europea sobre control ambiental d’activitats econòmiques. D’altra banda, es limita a intervenir en l’àmbit ambiental, superant el model intervencionista de la LIIAA, que s’aplicava a activitats ja regulades per la normativa sectorial, per exemple, d’incendis, espectacles o explotacions mineres. D’aquesta manera, estableix un sistema d’intervenció integrat però limitat únicament als aspectes ambientals i evita entrar en els àmbits competencials que ja disposen de legislació sectorial pròpia.

Per últim, la voluntat d’aquesta nova llei és apostar per la simplificació dels procediments d’intervenció i control reduint el cost administratiu que suporten les empreses, tant en temps com en diners. Ara bé, aquesta simplificació administrativa en cap cas ha de comportar la reducció dels requeriments ambientals exigibles a les empreses.

Règims d’intervenció fets a mida
El projecte de llei estableix diversos règims d’intervenció segons la incidència ambiental de l’activitat que s’ha d’autoritzar.

El règim d’intervenció d’autorització ambiental, que serà competència de la Generalitat, s’aplicarà a les activitats amb una incidència ambiental alta o molt alta. Aquesta autorització estarà subjecta a la normativa comunitària i inclourà l’avaluació d’impacte ambiental de l’activitat. D’aquesta manera, s’integren els dos sistemes principals d’intervenció administrativa per a la reducció dels impactes ambientals en origen. En alguns casos (com ara en l’activitat minera, l’energia eòlica i fotovoltaica) la intervenció ambiental quedarà sotmesa a la intervenció sectorial, i no serà necessària una autorització ambiental.

D’altra banda, el règim d’intervenció de llicència ambiental s’aplicarà a activitats que, per la seva incidència sobre el medi ambient, s’han de sotmetre obligatòriament a algun règim d’intervenció preventiva ambiental. La concessió de llicència serà competència municipal, amb la qual cosa se simplifica el procediment d’intervenció administrativa per part de l’Administració de la Generalitat regulat per la LIIAA. El règim de llicència ambiental s’aplicarà, per exemple, a les activitats de fabricació de pintures o les adoberies.

Ara bé, la novetat més important respecte a la LIIAA és que la nova llei pretén que les activitats de poca incidència ambiental –com, per exemple, els hotels de fins a 400 habitacions, els tallers mecànics, o els centres d’assistència primària de fins a 750 m2– es puguin posar en marxa sense que abans l’Administració hagi hagut de comprovar que compleixen totes les mesures exigides. Aquest procediment s’anomena règim de comunicació, i requereix que la persona responsable de la nova activitat comuniqui a l’Administració que compleix tots els requisits ambientals, tot i que l’Administració pot retirar-li el permís posteriorment si hi detecta alguna irregularitat. Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), d’aquesta manera els ajuntaments esdevenen l’Administració competent en la intervenció i control ambiental de gairebé un 70% dels establiments.

Per últim, el projecte de llei introdueix un règim especial per a les activitats de concurrència pública subjectes a la regulació d’espectacles públics i activitats recreatives. Aquestes activitats no estaran subjectes a una llicència ambiental específica, sinó que s’integrarà la intervenció preventiva en aquestes matèries (com sorolls, fums o vibracions) en la llicència d’espectacles públics i activitats recreatives.

Menys costos per a les empreses
Es preveu que aquests nous règims d’intervenció redueixin els costos de les autoritzacions i dels controls associats. En cada procediment s’han introduït simplificacions que afecten gran part de les activitats, i que redundaran en menors costos administratius i de temps de dedicació. Segons el DMAH, en les autoritzacions que són competència de la Generalitat, el temps previst de tota la tramitació passaria de dotze a vuit mesos i en les dels ajuntaments, de vuit a sis mesos. Per a les activitats en règim de comunicació, no hi hauria temps de tramitació perquè seria l’Administració qui garantiria posteriorment que l’empresa complís les exigències que hagués acreditat. Aquesta reducció dels processos de tramitació es podria traduir en un estalvi anual d’uns 178 MEUR.

D’altra banda, el projecte de llei defineix un marc de responsabilitat compartida. En aquest sentit, la responsabilitat sobre les instal•lacions, l’obertura i el funcionament de les activitats correspon tant a les persones titulars i al personal tècnic de l’activitat com als que han de controlar i verificar-ne el funcionament, especialment pel que fa al règim de comunicació i als controls inicials i els controls temporals de les activitats.

Més informació
mediambient.gencat.cat/cat/empreses/iiaa
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame