Dijous 6 d ' Octubre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE LES TERRES DE L’EBRE
Futur Eixample de les Tosses, a Amposta Foto: Àlex Tarroja
Pilar Paricio
Actualitzat a 31/12/2009

El febrer de 2008, la Generalitat aprova el document d’objectius i propòsits generals dels plans directors urbanístics (PDU) de les àrees residencials estratègiques (ARE). Aquest document proposa el desenvolupament de tres sectors residencials, amb un mínim de 2.495 habitatges, dels quals 1.248 amb protecció, per al quadrienni 2008-2011 a l’àmbit de les Terres de l’Ebre. L’aprovació definitiva del PDU, el març de 2009, determina que es construiran 2.936 habitatges, dels quals 1.710 seran habitatges amb protecció.


Durant els últims anys el preu de l’habitatge a Catalunya ha tingut un fort creixement i la dificultat d’accés a un habitatge digne ha esdevingut un dels principals problemes de les llars catalanes. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, el 8 d’octubre del 2007, el Govern de Catalunya, juntament amb 33 organitzacions, van signar EL PACTE NACIONAL PER A L’HABITATGE 2007-2016.

Segons els estudis duts a terme, s’establien unes necessitats de 440.000 habitatges amb protecció per al període 2007-2016, dels quals 200.000 corresponien a la demanada actual no satisfeta i 240.000 a la de nova aparició. El Pacte proposa com a primer repte millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves. Una de les mesures que planteja per aconseguir-ho és mobilitzar sòl apte per construir habitatge amb protecció oficial per a 250.000 habitatges nous.

El Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de MESURES URGENTS EN MATÈRIA URBANÍSTICA, crea la figura de les àrees residencials estratègiques (ARE). Mitjançant aquesta figura, l’Administració de la Generalitat assumeix part de la tasca de creació de sòl residencial per a la construcció de 93.182 habitatges nous en 86 municipis de Catalunya, la meitat dels quals son de protecció oficial.

El febrer de 2008, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) aprova el document d’objectius i propòsits generals dels plans directors urbanístics (PDU) de les ARE. Segons el document, les ARE s’havien de desenvolupar mitjançant la redacció de tretze PDU. Per a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, s’establia un mínim de 2.495 habitatges, dels quals 1.248 amb protecció, per al quadrienni 2008-2011. De les quatre comarques de l’àmbit, el PDU desenvolupa sectors a les tres capitals de comarca amb mes dinamisme demogràfic: Amposta, Móra d’Ebre i Tortosa, i no planteja cap sector per a la Terra Alta.

El procés d’aprovació
El mes de setembre la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CTUTE) va aprovar inicialment el PDU de les ARE de les Terres de l’Ebre. El nombre d’habitatges proposats pel PDU era de 3.078 unitats, 582 més dels que preveia el document inicial del febrer, dels quals 1.769 unitats eren habitatges amb protecció oficial. El març de 2009 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar definitivament el conjunt dels PDU de les ARE de tot Catalunya. Per al PDU de les Terres de l’Ebre, es mantenia la superfície de sòl de 45,94 ha de la aprovació inicial, mentre que el nombre total d’habitatges disminuïa en 142. Així, doncs, el total d’habitatges del PDU era de 2.936 unitats. Aquesta reducció era deguda a la disminució d’habitatges de l’ARE de Tortosa, que es reduïa en 147 unitats, mentre que la de Móra d’Ebre augmentava en 5 unitats. Al llarg del procés d’aprovació, al subsector sud de l’ARE de Tortosa, que incorporava 105 habitatges unifamiliars, es va modificar l’emplaçament i tipologia dels habitatges i se’n va reduir el nombre.
 
Municipi Nom del sector Règim de sòl original Document d'objectius i criteris Aprovació inicial Aprovació definitiva Previsió habitants nous ARE % Població ARE sobre habitants 2008
      Ha Habitatges %Protegit Ha Habitatges %Protegit Ha Habitatges %Protegit    
Amposta Eixample de les Tosses SUD 21 1260 50 21 1615 59 21 1615 59 4845 23,5
Móra d'Ebre Los Colomers SUD i SNU 16 684 50 11 642 60 11 647 61 1941 35
Tortosa Raval de la Llet SUND i SNU 11 551 50 14 821 52 14 674 53 2022 6
TOTAL     48 2495 50 46 3078 57 46 2936 58 8808 14

SUD: Sòl urbanitzable delimitat
SUND: Sòl urbanitzable no delimitat

* En el document d'objectius i criteris es preveia en tots els casos un 50% d'habitatge protegit
** Habitatges aprovació definitiva * 3
*** Padró continu


L’ARE d’Amposta, eixample de les Tosses
Amposta, situada al marge dret del riu Ebre i capital de la comarca del Montsià, té una població de 20.652 habitants. El teixit urbà del municipi és força compacte i s’hi distingeix fàcilment el nucli antic, els primers eixamples i els creixements moderns. El POUM del municipi proposa nous creixements, completant els teixits urbans, des de l’espai consolidat fins a la ronda de l’eix de l’Ebre. La zona prevista per al desenvolupament de l’ARE se situa dins aquesta zona d’expansió de la ciutat, a l’oest del nucli urbà i sobre sòl urbanitzable delimitat (SUD). La superfície de l’àmbit és de 216.406 m2 amb una densitat de 75 habitatges/hectàrea. El pla preveu 1.615 habitatges, dels quals 959, un 60%, són habitatges amb diferents règims de protecció, també es preveu la destinació de 1.751 m2 de sòl per habitatge dotacional. L’ARE proposa la construcció d’una escola oficial d’idiomes, una escola de formació d’adults, un centre cívic, un edifici de serveis administratius i equipaments esportius.

El sector, ordenat en blocs que formen illes obertes, planteja una estructura urbana densa i compacta que s’integra amb la trama urbana existent com un eixample del municipi, limitat a l’oest per l’eix de l’Ebre. L’espai lliure estructura la zona mitjançant corredors verds, que uneixen un nou parc urbà amb el teixit urbà existent.

L’ARE de Móra d’Ebre, los Colomers
Móra d’Ebre, situada a la riba dreta de l’Ebre, és la capital de la comarca de la Ribera d’Ebre i compta amb 5.500 habitants. El sector ARE està localitzat al sud del nucli urbà i limita amb el torrent de lo Barranquet. Es tracta d’un sòl agrícola, la major part del qual està classificat en les normes subsidiàries del municipi com a sòl urbanitzable, excepte la zona al sud del barranc, que està classificada com a sòl no urbanitzable (SNU). L’ordenació proposada s’integra en la trama urbana existent i dona continuïtat als vials.

La superfície de l’àmbit és de 107.227 m2 amb una densitat de 60 habitatges/hectàrea, preveu 647 habitatges, dels quals 959, un 60%, són habitatges amb diferents règims de protecció. També es preveu la destinació de 2.108 m2 de sòl per a habitatge dotacional. L’ARE preveu la construcció d’equipaments de caràcter representatiu que reforcin l’actuació i compleixin el paper de porta de la ciutat.

L’ARE de Tortosa, el raval de la Llet
Tortosa, capital de la comarca del Baix Ebre, se situa al marge dret del riu Ebre. L’any 2008 s’hi comptaven 35.734 habitants. El sector ARE se situa al raval de la Llet, al sud del nucli urbà i al nord del polígon industrial de Campredó. Amb una superfície de 135.177 m2 es divideix en dos subàmbits, un al nord, de 51.200 m2, i l’altre al sud, de 83.900 m2, al llarg de la carretera Vella de Barcelona. El subàmbit nord esta classificat pel Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Tortosa com a sòl urbanitzable no delimitat (SUND), mentre que el subàmbit sud està com a SNU.

El sector, amb una densitat de 50 habitatges/hectàrea, preveu 676 habitatges, dels quals 360, un 53%, són habitatges amb diferents règims de protecció. També es preveu la destinació de 1.020 m2 de sòl per a habitatge dotacional.

L’ordenació de l’àmbit nord proposa una estructura d’habitatge plurifamiliar en bloc lineal perpendicular als vials principals que dóna continuïtat al teixit urbà existent, mentre que per l’àmbit sud, situat a una zona amb fort pendent, l’edificació es desenvolupa en terrasses amb una zona verda i un equipament a l’extrem sud.

Respostes de promotors i oposició
A la tardor de 2008, els promotors tarragonins van declarar que no era el moment de tirar endavant les ARE, quan hi ha un munt d’obres aturades i pisos per vendre. Segons dades de promotors i oposició, el planejament vigent actual a les Terres de l’Ebre disposa de reserves per al desenvolupament de més de 10.000 habitatges amb protecció oficial. Promotors i oposició demanen al govern que centri els esforços a urbanitzar el que esta començat o planejat, abans de posar mes sòl al mercat. Fonts del Departament de Política Territorial recordaven que la mesura era necessària per frenar l’escalada de preus del sòl.

El grup municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre va presentar el novembre de 2008 un seguit d’al•legacions al projecte de l’ARE los Colomers. Les al•legacions remarquen que el model urbanístic no s’ha consensuat amb les forces polítiques del municipi. El grup considera desmesurada la construcció de mes de 600 habitatges nous, ja que sumats al parc d’habitatge disponible actualment al municipi, hi haurà més de 1.500 habitatges nous que el mercat local no podrà absorbir.

Més informació
www.gencat.cat/ares
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame