Dimecres 7 de Desembre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA VERNEDA-TORRENT ESTADELLA (BARCELONA) (2008)
Pilar Paricio

Durant el segon semestre del 2008, l’Ajuntament de Barcelona aprova les modificacions puntuals del Pla general metropolità que permeten la transformació urbanística entre l’estació de la Sagrera i el riu Besòs. Es tracta dels sectors Torrent Estadella a Sant Andreu, Verneda Industrial a Sant Martí i rambla Prim, entre els anterior i la futura estació de la Sagrera. Els plans plantegen la transformació de l’espai ocupat per les instal•lacions industrials existents en noves àrees residencials i terciàries. Constitueix un dels àmbits de transformació més grans que s’impulsaran en aquest mandat.


Antecedents 2006

La Barcelona metropolitana inclou una població de 4,7 milions d’habitants i un mercat de treball de dos milions de llocs. Segons estudis de l’Ajuntament, el sector terciari a l’economia de Barcelona té un pes inferior a la mitjana europea. Per tal d’equilibrar aquest pes, el govern local vol impulsar l’activitat de les tecnologies punteres.

En el camp residencial, la composició de les llars a l’àmbit metropolità ha sofert una profunda transformació, igual com la resta de ciutats europees. Com a conseqüència d’aquesta transformació, s’ha produït una major demanda d’habitatge. L’objectiu del Pla d’habitatge 2004-2010 de l’Ajuntament de Barcelona quantifica la necessitat d’habitatge entre 65.000 i 100.000 unitats.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats d’activitat econòmica i residencial, el govern local ha optat per la reconversió de teixits industrials obsolets en sectors residencials i terciaris. A Barcelona, s’han promogut actuacions emblemàtiques adreçades a transformar una part dels antics sòls industrials, proposant la densificació, renovació i transformació de determinades àrees per abordar la demanada d’habitatges i noves activitats productives. Així doncs, les operacions estratègiques de l’urbanisme de Barcelona dels darrers anys han estat transformacions interiors de teixits ja existents.

En aquest moment, resten dues àrees industrials que han quedat envoltades per zones de grans transformacions urbanístiques. Aquestes són el sector industrial de Sant Andreu - Sant Martí, al voltant del triangle ferroviari i la marina de Sants, a l’entrada del port comercial. Es tracta d’antigues fàbriques que, amb el creixement de la ciutat, han arribat a adquirir una posició urbana de gran centralitat en l’àmbit metropolità. Tenen bona accessibilitat, i aquesta millorarà amb les previsions en infraestructures de transport públic.

La transformació dels sectors industrials Torrent Estadella i Verneda Industrial
Les zones de Torrent Estadella a Sant Andreu, Verneda Industrial a Sant Martí i sector Prim, entre els anterior i la futura estació de la Sagrera, mantenen un teixit industrial obsolet i amb manca d’estructura urbana, segons l’anàlisi de l’Ajuntament. Durant el 2008, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les Modificacions puntuals del Pla general metropolità (PGM) que permeten la transformació d’aquests sectors de sòl industrial a sòl residencial i terciari.

Els sectors Torrent Estadella i Verneda Industrial tenen una superfície de 581.837 m2, i estan situats al nord-est de la ciutat, en continuïtat amb l’operació Sagrera-Sant Andreu (TRANSFORMACIÓ URBANA DE SANT ANDREU-SAGRERA). Es tracta de dues peces separades per la línia del ferrocarril, la connexió entre elles de les quals és únicament el pont del carrer Santander. El sòl esta qualificat pel PGM com 22a (zones industrials) gairebé en la seva totalitat.

El projecte proposa la reordenació de l’àmbit i la transformació dels usos existents en usos residencials i terciaris. Amb una previsió de sostre de 948.394 m2, es preveu que el 70% es destini a habitatge i el 30% a activitats econòmiques. La previsió d’habitatges és de 8.298, dels quals el 40% es destinarà a habitatge protegit i el 60% a habitatge lliure. Per tant, es tracta de la creació d’un nou barri per a uns 20.000 habitants, amb les dotacions d’infraestructures i equipaments necessaris per a aquesta nova població. Un itinerari verd enllaçarà el nucli de Sant Andreu amb el futur parc fluvial del riu Besòs.

El sector Prim inclou uns terrenys situats entre la futura estació de la Sagrera i el futur barri residencial de Torrent Estadella-Verneda Industrial. El Pla preveu un sostre edificable de 294.140 m2, dels quals el 90% es destinarà a habitatge. El projecte planteja convertir les naus industrials obsoletes en un barri amb 3.310 habitatges, zones verdes i equipaments. També defineix una zona verda de 26.000 m2, articulats en un saló urbà de 350 m de llargada, que farà la funció de parc cívic, i on se situaran els usos comercials i terciaris del barri. Aquests eix central connectarà el barri del sector Prim amb el sector Torrent Estadella-Verneda Industrial, al nord, en la futura façana de l’estació de la Sagrera, es preveuen diverses torres de fins a disset plantes. La reordenació del barri, permetrà relligar amb la resta de la ciutat el que avui són unes naus industrials velles, amb carrers fragmentats i solars erms.

El juliol del 2008, la Comissió d’Urbanisme aprovava la Modificació puntual del PGM per la transformació urbanística de l’entorn de Torrent Estadella, a Sant Andreu, i Verneda Industrial, a Sant Martí. Aquesta modificació planteja el primer pas del que haurà de ser la transformació física del sector, que es desenvoluparà mitjançant un pla especial d’infraestructures, onze plans de millora urbana i plans sectorials d’operacions estratègiques. Aquests plans concretaran les volumetries, vialitats, equipaments i zones verdes del nou barri.

El setembre del 2008 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la Modificació puntual del PGM al sector de la rambla Prim.

El grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va presentar al•legacions al Pla. Segons el seu president, Jordi Portabella, cal que la política urbanística asseguri la preservació del teixit industrial existent per tal d’afrontar la crisi i enfortir el model econòmic de Barcelona.

Més informació
www.bcn.cat/urbanisme
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame