Dimecres 5 d ' Agost de 2020
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE CASSÀ DE LA SELVA

Oscar Carracedo-Carracedo Sotoca Arquitectura

Actualitzat a 31/12/2008

L’Ajuntament de Cassà de la Selva aprova provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) el 18 de desembre de 2008. El Pla preveu 5.305 nous habitatges, amb un sostre edificable de 554.651 m2 que permetrien un increment de població fins als 13.000 habitants l’any 2015. Aquest nou pla dóna com a vàlid el model territorial i urbà establert en el planejament anterior, les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) del 1989, i revisa algunes qüestions matisades i tornades a formular des de la perspectiva actual.

Cassà de la Selva se situa a la comarca del Gironès, uns 10 km al sud de la ciutat de Girona i a una distància curta de la línia del litoral. Cassà té un terme municipal considerablement extens amb 45 km2, el quart en extensió dins de la seva comarca. Aquesta extensió atorga un caràcter relativament rural al municipi, amb una superfície urbanitzada inferior al 10% del total del terme.
La vila se situa a una distància curta d’un potent eix infraestructural nord-sud, que és de primer ordre dins de l’estructura territorial catalana. Es tracta d’una franja d’infraestructures on s’insereixen, d’una forma paral•lela, la carretera N-II, l’autopista AP-7, una doble línia de ferrocarril, L'EIX TRANSVERSAL C-25, la futura línia del FERROCARRIL D'ALTA VELOCITAT (FAV) BARCELONA-FRANÇA, i on s’ubica també L’AEROPORT DE GIRONA-COSTA BRAVA (VILOBÍ D'ONYAR).

Les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) aprovades l’any 1989 i redactades per l’arquitecte Pere Solà Busquets suposaven un marc de planejament més centrat a promoure un ús racional del sòl, incidint sobre la millora i el rebliment dels teixits existents i estructurant de manera més interna el nucli urbà mateix. La redacció dels documents de l’Auditoria Ambiental i del Pla d’acció local sostenible (PALS.), començada a final dels anys noranta, la modificació de les Normes subsidiàries a l’àmbit del sòl no urbanitzable aprovada l’any 2003 i la necessitat d’adaptar-se a la legislació vigent feien necessària la revisió del document.

Una quinzena d’anys després de la seva aprovació, es considerava que els objectius generals de les Normes subsidiàries s’havien complert, malgrat que el lent ritme de creixement urbanístic dels anys noranta havia comportat que la major part de les infraestructures, dotacions i àmbits de creixement residencial, encara estiguessin pendents de desenvolupar-se. Així, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en la sessió del 5 de juliol de 2004, va acordar la convocatòria d’un concurs públic per a l’adjudicació del contracte de redacció del POUM.

Els vuit principis del POUM
Com a punt de partida el POUM estableix vuit principis que guien les seves determinacions:
1. La protecció i qualificació eficient del territori no urbanitzat, que segueix representant més del 90% del municipi
2. El manteniment del caràcter urbà i cohesionador de la vila, que conserva i incrementa el grau de cohesió i la complexitat de la població actual.
3. La proposta de creixement moderat que respongui a les noves dinàmiques demogràfiques, sense perdre els valors i el caràcter propi dels nuclis urbans.
4. La definició d’una xarxa complexa de l’espai cívic urbà, que busca i defineix les relacions òptimes entre algunes vies i la localització, respecte d’aquestes, dels espais lliures i els equipaments.
5. L’articulació millorada del sistema viari com a esquelet de la mobilitat local
6. La consolidació del sòl residencial existent dins de la trama urbana actual, a fi de transformar i reordenar alguns sector interns que generin una major densitat i cohesió, sense que això suposi un increment de consum de sòl.
7. La redefinició dels límits de Cassà amb el seu entorn natural, donant protagonisme als elements naturals, tant si són la línia forestal de les Gavarres, com les rieres de la Plana o algunes traces agrícoles.
8. La potenciació de la vitalització del nucli antic com a centre de referència, reforçant-ne el caràcter residencial i promovent l’establiment de noves activitats comercials, d’equipament i de serveis.

Escenaris de creixement i projeccions de població i habitatge
En el moment d’inciar-se el nou POUM l’any 2004 la població de Cassà de la Selva era de 8.572 habitants. Segons les projeccions de població, l’escenari projectat més probable situa el municipi de Cassà de la Selva en un potencial de 13.000 persones l’any 2015.

Per donar cabuda a aquest increment de població el POUM preveu, respecte al planejament anterior, el reajustament i l’increment del sòl urbà, l’augment del sòl urbanitzable i també una lleugera disminució del 3% del sòl no urbanitzable.

Pel que fa als habitatges, en sòl urbà es preveuen 1.187 habitatges que resulten de la consolidació dels 23 sectors de plans de millora urbana (PMU) previstos, als quals s’han d’afegir 64 habitatges d’un polígon d’actuació urbanística (PAU).

En sòl urbanitzable es preveuen 1.309 habitatges en 12 sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD) i 2.741 habitatges en 8 sectors de sòl urbanitzable no delimitat (SUND).

Tal com es descriu en el quadre següent, les previsions totals deixen un parc d’edificació potencial de 5.305 habitatges, dels quals 3.603 són de renda lliure, 1.170 de règim de protecció general i especial i 534 de concertats.
 
    NNSS 1989 POUM 2008
    ha % ha %
Sòl urbà Total 148,6 3,3 229,5 5,1
Consolidat 109,3 73,6 198,2 86,3
No consolidat 39,3 26,4 31,3 13,7
Sòl urbanitzable Delimitat 96,4 2,1 60,0 1,3
No delimitat     100,0 2,2
Sòl no urbanitzable   4275,0 94,6 4130,5 91,4

Pel que fa als usos, la majoria dels sectors proposats tenen una clara vocació residencial. Així, dels 24 sectors en sòl urbà (PMU i PAU), només 3 tenen ús industrial, i un altre ús mixt. Dels 12 SUD, se’n proposen 3 amb ús industrial, mentre que dels 8 SUND se’n preveu un d’ús industrial, dos d’ús mixt i dos més d’ús residencial amb acceptació de l’ús comercial.

En relació amb les densitats, el ventall és força variat, i se situa entre les altes densitats d’alguns sectors en sòl urbà que fins i tot arriben als 196 habitatges per hectàrea o d’altres en sòl urbanitzable de molt baixa densitat (15 hab./h.) i destinats a barris d’habitatges unifamiliars aïllats.

De manera general el POUM proposa densitats mitjanes al voltant dels 80 hab./ha per als sectors urbans, d’entre 40 i 50 hab./ha per als sectors urbanitzables delimitats i de 35 hab./ha per als sectors urbanitzables no delimitats.

Tractament del sòl no urbanitzable
L’espai no urbanitzat del municipi de Cassà suposa més del 90% del sòl com a àmbit protegit i sotmès, per tant, a la categoria de sòl no urbanitzable. El POUM considera que el sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva reuneix prou valors naturals, paisatgístics o agrícoles perquè hagi de ser considerat, en conjunt, com un sòl de protecció, amb una categorització específica d’acord amb els objectius que es defineixen per a cada zona.

La protecció de les diferents àrees ha de contribuir d’una manera fonamental a la conservació del paisatge i de la seva identitat, la identitat d’un marc paisatgístic on no es pot obviar la presència d’espècies de flora peculiars, de prats de dall i de rouredes, d’alguns exemplars arboris de gran valor, d’algunes fonts, del patrimoni construït que conformen algunes masies, així com de restes diverses que són excel•lents mostres de patrimoni arqueològic i arquitectònic.
Amb aquest objectiu, dins del sòl no urbanitzable s’hi defineixen les quatre zones normatives següents que responen a la singularitat del seu paisatge:

La difícil tramitació del POUM
El POUM va ser aprovat inicialment el 25 de maig de 2006. L’aprovació provisional es va produir l’1 de febrer de 2007. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) en la sessió del dia 30 de maig de 2007 adoptà la resolució de retornar a l’Ajuntament l’expedient del Pla per tal de que el ple de la Corporació convalidés l’acord d’aprovació provisional i elaborés un text refós de la documentació que incorporés tot el seguit de prescripcions que imposava. El document s’ha de verificar pel mateix òrgan.

El 5 d’abril de 2008 hi va haver una moció de censura contra l’equip de govern de Convergència i Unió (CiU) que des de les eleccions del 2007 governava en minoria. A partir d’aquesta data ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) i l’Alternativa van constituir el nou equip de govern. Un dels principals motius per aquesta moció de censura va ser la discrepància respecte a la zona sud del municipi, classificada pel POUM com a sòl urbanitzable delimitat i que el nou equip de govern considerava que havia de ser sòl urbanitzable no delimitat, per tal de fer un creixement més sostingut del poble. Altres aspectes que van decantar la moció van ser els pressupostos i alguns projectes que representaven inversions importants, com la piscina coberta.

Per aquests motius el POUM es va tornar a aprovar inicialment el 3 de juliol de 2008 amb el vot dels 13 regidors de l’Ajuntament. El nou document incorpora principalment dues variacions respecte a l'anterior document.

El primer canvi consistia en la classificació del que fins ara era sòl urbà delimitat com a no delimitat. L’altra modificació consistia a canviar el sistema de gestió de 8 dels 21 PMU previstos al POUM, que passaven de tenir un sistema d’actuació per compensació, d’iniciativa privada, a ser per cooperació, és a dir, d’iniciativa pública.

Un cop resoltes les al•legacions al nou document, de les quals no se’n va acceptar cap, tal com explicava el regidor d’urbanisme David Vila, el 18 desembre de 2008 el ple de l’Ajuntament va tornar a aprovar provisionalment el document, últim pas previ a l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Gironès
Fotogaleria relacionada