Dimecres 5 d ' Agost de 2020
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
MILLORA URBANA DE LES ESCODINES (MANRESA)

Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2008

El barri de les Escodines de Manresa ha estat objecte, durant els darrers anys, de diversos instruments de planificació per part de l’Ajuntament de Manresa. El projecte de millora urbana de la via Sant Ignasi i del carrer Montserrat al barri de les Escodines, emmarcat parcialment al Pla de barris del nucli antic, projecta l’edificació d’habitatges de protecció oficial, la creació d’un aparcament i la millora la connectivitat i mobilitat amb la construcció d’una passarel•la per sobre de la via de Sant Ignasi. Bona part d’aquests treballs es duran a terme durant el 2009.

Les Escodines és un barri de Manresa del qual es té constància des del segle XI, que es troba situat al sud-est del centre històric, entre el torrent de Sant Ignasi i el riu Cardener. La part antiga la formen tres carrers situats sobre l’antic camí ral a Barcelona: les Escodines, Sant Bartomeu i Santa Clara.

El sector antic de les Escodines manté una identitat molt arrelada, amb un paisatge característic, format per balmes i construccions tradicionals sobre la roca. A partir dels anys setanta, el barri va créixer en direcció a la Balconada i la Sagrada Família, i es va crear un sector nou amb una morfologia urbana i unes característiques socials molt diferents de les del sector antic, del qual es troba separat pel barranc de les Saleses, que en dificulta la connexió.

Tot i que al conjunt del barri hi ha més de 5.000 habitants, només un miler viuen al sector antic, on el percentatge de població immigrada d’origen extracomunitari (bàsicament magrebins) supera el 40%. Encara que la mitjana d’edat és inferior als 40 anys, el percentatge de població major de 65 anys hi és superior a la mitjana de la ciutat (18%).

El barri pateix una forta degradació física, amb edificis en mal estat, habitatges i locals desocupats, esfondraments ocasionals, bosses de marginalitat i símptomes de fractura social. Actualment gairebé la meitat del habitatges i el 80% dels locals de planta baixa estan buits.

Plans de revitalització del nucli antic
El Pla integral de revitalització del nucli antic de Manresa (PIRNA) va ser aprovat per l’Ajuntament el 2001, amb l’objectiu d’aconseguir la revitalització d’aquest sector de la ciutat i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. L’any 2003 es va redactar el Pla especial de les Escodines.

El sector de les Escodines fou inclòs el 2004 en la primera convocatòria de la LLEI DE BARRIS de la Generalitat, que destinava un ajut de 8,3 MEUR per a una sèrie d’actuacions encaixades en el marc del PIRNA, que afectaven tot el nucli antic de Manresa.

El projecte de millora urbana de la via de Sant Ignasi i carrer Montserrat dins del barri de les Escodines s’englobava dins el PIRNA i el Programa de la Llei de barris. A partir del 2005 es van dur a terme els treballs d’adquisició de terrenys, expropiacions i inici dels enderrocs, així com la preparació del sòl. Aquests treballs s’incloïen al Pla de barris, i tenien una subvenció de la Generalitat de 579.470 €.

A començament del 2007 es va aprovar un pla de xoc de les Escodines, elaborat conjuntament per l’Associació de Veïns de les Escodines (AVE) i l’Ajuntament de Manresa i destinat a donar coherència i una visió de conjunt a totes les accions previstes per revitalitzar el barri i transformar-ne l’estat físic i la imatge. El pla era un compendi de les accions descrites al Pla d’actuació municipal (PAM) i al PIRNA, amb una concreció més rigorosa de calendari, al qual s’havien incorporat contribucions del veïnat en matèria de seguretat en les obres i coordinació de les accions.

A mitjan mes de maig del 2008 es presentaven a la fira ExpoBages els principals projectes del Pla estratègic Manresa (PEM) 2015, entre els quals destacava el nou sector de les Escodines amb una nova passarel•la. El PEM recollia per a la zona els postulats del PIRNA i del Pla de barris.

S’inicien les obres al sector de les Escodines
A començament de febrer del 2008 es va enderrocar un edifici al carrer de Sant Marc que possibilitava que el Pont Vell fos visible des del carrer Codinella. L’enderroc d’aquesta finca s’emmarcava en el projecte de renovació de la façana sud de Manresa, que s’havia iniciat l’estiu anterior amb l’enderrocament de diversos edificis de la falda del puig Cardener.

El 28 de maig es van iniciar les obres de renovació urbana del barri de les Escodines, actuació promoguda per l’Ajuntament de Manresa a través de la societat municipal FORUM SA. La col•locació de la primera pedra va tenir la presència del subdirector general de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Antoni Teignier, de l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, i dels regidors d’Urbanisme, Àngels Mas, i de Rehabilitació i Habitatge, tots ells del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), així com del gerent del FORUM, Francesc Carné.

Els treballs incloïen la construcció de 108 habitatges (58 de lloguer de règim protegit, 31 de venda a preu concertat i 19 de venda de renda lliure), d’un aparcament soterrat i d’una passarel•la que connectava el barri amb el nucli antic. El projecte era l’actuació de més volum que afrontava FORUM des de la seva creació l’any 1994, amb una inversió de 20 MEUR, i un termini de finalització de 24 mesos. L'actuació havia de permetre revitalitzar aquest sector del nucli antic com a espai urbà i culminar un procés de gestió de sòl que s'havia allargat durant vuit anys, segons explicava Àngels Mas.

Les institucions destacaven el gran esforç realitzat en la gestió del sòl, amb l’adquisició de 39 finques i el reallotjament dels respectius residents i activitats econòmiques. L’alcalde, Josep Camprubí, va remarcar que l’actuació a les Escodines era l’obra més important de regeneració endegada al nucli antic, mentre que avisava els constructors per tal que els terminis fossin respectats, i demanava als veïns comprensió mentre duressin les obres.

Josep Lluís Martínez, president de l’AVE, va afirmar que els veïns feia més de 25 anys que reclamaven les millores previstes, a la vegada que es queixava que el projecte ja duïa dos anys de retard sobre les previsions inicials, tot i mostrar-se d’acord amb bona part del projecte i valorar positivament el seu respecte pel medi ambient.

Martínez va formular una sèrie de reclamacions per pal•liar la fragilitat social que presentava el barri, entre les quals destacava la petició que els inquilins dels nous habitatges es distribuïssin de forma equilibrada entre totes les franges d’edat, estatus socials i procedència, i que els veïns tinguessin un accés preferent i econòmic a les places del nou aparcament. L’AVE tenia una llista de veïns interessats en els nous pisos i places d’aparcament.

Pel que feia als quatre locals comercials previstos als baixos dels nous habitatges, Martínez dubtava que acabessin tenint activitat, atès que al llarg dels darrers anys s’havien tancat una setantena de locals al barri.

Es projecta un nou aparcament
L’inici de l’actuació de renovació urbana del sector de les Escodines suposava el tancament de l’aparcament situat al solar ubicat entre el carrer Montserrat i la via de Sant Ignasi. Com a alternativa, es va habilitar un espai a l’interior del recinte de Fàbrica Nova amb capacitat per a una quarantena de vehicles, i una zona situada al passeig del Riu, amb una capacitat aproximada de seixanta places.

El projecte del sector de les Escodines preveia crear un pàrquing soterrat de 219 places, que a més de cobrir les necessitats dels edificis nous que es preveien construir, també havia de donar servei al barri. Es preveia que l’aparcament, que havia de ser gestionat per FORUM, adoptés el sistema de rotació, de manera que pogués ser utilitzat tant pels veïns (mitjançant abonaments), com els comerciants i la resta d’usuaris que hi volguessin aparcar. Atès l’estat dels edificis veïns i les característiques del terreny, es va escollir un sistema de perforació especialment dissenyat per a limitar al màxim les vibracions que poguessin afectar els immobles propers, fet que encaria les obres.

Reclamacions veïnals
Al juliol l’AVE va mostrar la seva preocupació perquè es feia servir una piconadora en unes obres vora la plaça Sant Ignasi, davant el temor que es reproduís l’esfondrament del número 16 del carrer de les Escodines, que tingué lloc el març del 2006. Des de l’associació es recordava que l’estudi encarregat llavors a l’arquitecte César Díaz, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), desaconsellava l’ús d’aquests mecanismes de perforació a la zona, i demanava que es fessin servir sistemes més segurs, com el que es projectava per a la construcció del nou aparcament.

Des del consistori es va assegurar que es tractava d’una obra de curta durada i s’afirmava que el terreny permetia l’ús de la piconadora, tal com recollia el projecte constructiu, a la vegada posava els tècnics municipals a disposició dels veïns.

Per a Martínez, president de l’AVE, la situació era una mostra més de manca de sensibilitat davant l’opinió veïnal, i posava com a exemple les obres a l’Hospital de Sant Joan de Déu i les del carrer de la Barceloneta, que també havien enfrontat veïns i Ajuntament.

A començament de desembre, l’AVE va fer pública la seva valoració negativa del PIRNA, assegurant que el pla no havia capgirat la situació de segregació que estigmatitzava el barri. L’entitat veïnal considerava que l’impacte del PIRNA sobre el sector vell de les Escodines era insuficient i lent, i provocava inversió especulativa, una escassa rehabilitació d’habitatges, la concentració de persones immigrants, l’expulsió de residents i tenia una incidència nul•la en la creació d’activitat econòmica.

Polèmica del club
Durant el mes d’agost, la possibilitat que s’obrís un prostíbul en un local del carrer Oms i Prat, per al qual la societat Serveis d’Hostaleria Villandreví havia demanat llicència municipal d’activitat a l’Ajuntament, es va trobar amb el rebuig dels veïns. Maria Obradors, membre de la comissió contrària a l’obertura del club, afirmava que no era una activitat idònia en una zona on hi ha un col•legi, i temia que s’hi produïssin sorolls i aldarulls que afectessin la qualitat de vida del barri. També va manifestar que no dubtarien a manifestar-se si finalment la societat obtenia la llicència. El consistori manresà també era contrari a la implantació, en un conflicte que s’allargava des de feia tres anys i durant el qual l’empresa havia obtingut dues victòries legals al jutjat.

Davant la reiterada negativa del consistori, l’empresa va tornar a presentar un tercer contenciós administratiu en el qual a més de demanar altre cop la llicència, reclamava 1 MEUR a l’Ajuntament en concepte de danys i perjudicis. Paral•lelament, va denunciar, davant de l’Ajuntament, els veïns que protestaven contra el prostíbul mitjançant pancartes penjades en balcons i finestres, al•legant que l’ordenança municipal de convivència ciutadana prohibia expressament penjar roba al carrer. El consistori va procedir a la retirada de pancartes a començament de novembre.

Modificacions en els calendaris del projectes
A final de setembre el consistori preveia demanar una pròrroga de dos anys del Pla de barris, que finalitzava el 2008, perquè només s’havia desenvolupat en un 75%. Àngels Mas justificava el retard per la dificultat de gestionar el conjunt d'inversions. Bona part de les tasques que quedaven pendents se centraven en l’adequació de la façana sud de Manresa, on restava pendent la reurbanització del passeig del Riu i la construcció d'una nova rotonda d'entrada a la ciutat.

A l’octubre el consistori va anunciar que la nova passarel•la que havia d’unir el barri de les Escodines amb el nucli antic per sobre de la via de Sant Ignasi no seria una realitat fins al segon trimestre del 2010.

A principi de novembre, l’Ajuntament va signar un conveni de col•laboració amb el Ministeri d’Habitatge (MH) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) per al desenvolupament urbanístic del sector de les Escodines. L’acord establia per a la zona la consideració d’àrea d’urbanització prioritària i preveia la construcció de 50 habitatges de protecció oficial, concepte pel qual l’Estat aportaria 229.500 €i la Generalitat 850.884.

A final de novembre, l’AVE havia reaccionat mostrant comprensió davant la decisió de l’Ajuntament de posposar més enllà del 2010 la construcció d’una escala mecànica o un elevador a la baixada dels Drets, que permetés un accés més fàcil entre les Escodines i el centre urbà. El projecte, una de les demandes històriques del barri, s’excloïa així de les actuacions previstes al Pla de barris.

L’Ajuntament de Manresa va anunciar a final de desembre que la ciutat disposaria d’uns 13 MEUR d’inversions del Fons Estatal d’Inversió Local, amb els quals pensava efectuar 28 actuacions, entre les quals hi havia la construcció de la nova passarel•la (que s’avançava al 2009) i la millora dels accessos al Casal de lesEscodines, obres que suposaven uns 1,5 MEUR d’inversió.

Més informació
www.ajmanresa.cat
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Bages
Fotogaleria relacionada