Dimecres 7 de Desembre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
Portada > Legislació, plans i documents >

Planejament supramunicipal

Planejament supramunicipal
Una imatge aèria del Circuit de Barcelona-Catalunya Font: http://www.circuitcat.com
Actualitzat a 7/9/2015

El Pla pretén configurar un pol d’activitats vinculades al món del motor al voltant de la instal•lació, entre Montmeló, Granollers i Parets.
[Continuar]
Esquema dels sectors afectats pel Pla director Font: Avanç del PDU
Actualitzat a 26/1/2015

L’Avanç del Pla director urbanístic dels àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat identifica àrees de sòl urbà o urbanitzable per destinar-les a activitat econòmica o per preservar-les dins el Parc Agrari.
[Continuar]
Arnau Urgell

Actualitzat a 31/12/2010

El novembre de 2010 entra en vigor el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya. Es tracta del darrer dels instruments per adaptar urbanísticament la comarca a un nou context marcat pel gran creixement de les segones residències. El pla, que incorpora la desclassificació de tres sectors de sòl residencial i urbanístic, segueix els paràmetres del Pla director urbanístic de la Cerdanya, aprovat el juliol de 2008. Finalment incorpora dotze municipis després que Bellver i Llívia se n’escindissin.
[Continuar]
Moisès Jordi

Actualitzat a 31/12/2011


El Govern català acorda el març de 2011 modificar del Pla director urbanístic de la Val d’Aran amb l’objectiu de respondre a les crítiques plantejades per alguns sectors socials i polítics del territori i reforçar l’autonomia municipal. El Pla es va aprovar el 2010 per tal de coordinar el planejament urbanístic de la vall.
[Continuar]
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2010


La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres el novembre de 2010. El pla se centra en els desenvolupaments urbans, sobretot en l’àrea central de Figueres i Vilafant; en els espais oberts, a través de les tipologies establertes al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i d’altres complementàries, i en la integració de les infraestructures a Figueres i la seva àrea d’influència, com a elements estructurants de tota l’àrea urbana. 
 
[Continuar]
Maria Xalabarder

Actualitzat a 31/12/2010

La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de la Val d’Aran el 28 de juny de 2010. Aquest és l’instrument de coordinació del planejament urbanístic de la vall que concreta i precisa, per a l’horitzó 2026, el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran. Al final d’any, un grup de particulars i entitats presenten un recurs contra aquest pla al•legant invasió de competències municipals, i aquest resta pendent de ser resolt davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
[Continuar]
Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2010

L’octubre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprova inicialment el Pla director urbanístic del Pla d’Urgell, que presenta com a principals peculiaritats un important procés de participació ciutadana promogut pel consell comarcal, i l’ordenació de la xarxa patrimonial i de paisatge. El Pla precisa les determinacions del Pla territorial parcial de Ponent-Terres de Lleida en matèria de creixement residencial, preveu un gran sector d’activitat econòmica i aposta pel foment del transport en ferrocarril.
[Continuar]
Marc Sogues

Actualitzat a 31/12/2010

El 27 de juliol el Govern aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. El document incorpora algunes de les prop de 2.600 al•legacions recollides durant el període d’exposició pública relacionades amb l’ocupació del sòl, les infraestructures i el paisatge. Amposta, Deltebre i Tortosa són els municipis més disconformes amb el nou pla per les restriccions urbanístiques que imposa i els equipaments i infraestructures que no inclou. El grup parlamentari de CiU considera que el Pla és insuficient per dinamitzar l’economia de la zona.
[Continuar]
Victòria Carbonell

Actualitzat a 31/12/2010

El 14 de setembre de 2010, el Govern de la Generalitat aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), que és el darrer dels set àmbits establerts pel Pla territorial general de Catalunya (1995) i així completa, per primera vegada, la planificació territorial de Catalunya. El PTPCG, que deroga els plans directors territorials de l’Empordà i de la Garrotxa, ordena el territori gironí per tal d’assumir els creixements previstos per a l’any 2026.
[Continuar]
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2010


A principi de setembre el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, aprova el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. El Pla preveu un creixement urbà de fins a 33.000 habitatges per al 2026 i organitza les xarxes de mobilitat especialment a l'entorn de l'aeroport de Girona, que està previst com l'element bàsic del nus intermodal de transport. D'altra banda, el Pla preveu el desenvolupament de l'àrea a llevant de l'aeroport com a centre logístic i econòmic, defineix corredors de protecció paisatgística i façanes urbanes d'especial atenció paisatgística i proposa actuacions de millora i reforma urbana, així com de creixement residencial, especialment al sud de Salt.
[Continuar]
 
Pàgina 1 de 7 (10 de 62 Resultats)
 
 
Actualitat territorial

Cerca per comarques

Documentació territorial
Destaquem