Dimarts 31 de Gener de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
Legislació
Néstor Cabañas

Actualitzat a 31/12/2012


El febrer de 2012 s’acaba la tramitació del paquet de lleis òmnibus que tenen com a objectiu la simplificació, la reestructuració administrativa i la promoció de l’activitat econòmica i que afecten a qüestions territorials com la gestió i avaluació ambiental, la mobilitat, el turisme, els equipaments comercials, l’habitatge o l’urbanisme. CiU defensa els canvis per actualitzar la normativa i sortir de la crisi però alguns partits i diverses entitats ambientals consideren que és un intent de desregular la protecció del territori.
[Continuar]
Maria Xalabarder

Actualitzat a 31/12/2010

El mes de febrer del 2010, el Govern de la Generalitat presenta a tràmit parlamentari el projecte de llei de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de crear un nou ens de govern i gestió metropolitana que assumeixi les funcions de les entitats creades arran de la dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1987 i que n’incorpori altres com les d’urbanisme. L’abast territorial, les competències i la representativitat política del nou organisme són debatuts en comissió parlamentària. Es preveu l’aprovació de la llei per al 2011.
[Continuar]
Marc Sogues

Actualitzat a 31/12/2009

A mitjan desembre, el DPTOP concedeix a 36 municipis les primeres ajudes derivades de la Llei de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. El Parlament havia aprovat definitivament aquesta llei a començament de març i en el text s’establia la creació de diferents instruments econòmics destinats a ajuntaments i particulars que volguessin emprendre les accions necessàries per a l’adequació urbanística de les seves urbanitzacions.
[Continuar]
Xavier Crehuet

Actualitzat a 31/12/2009

El setembre de 2009 el Consell Comarcal de la Cerdanya presenta per tercera vegada la Proposició de llei de règim especial de la Cerdanya que reclama competències i més pes polític. Tanmateix, el Parlament la rebutja aprovant una esmena a la totalitat amb els vots del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s). Aquests grups parlamentaris argumenten que no és el moment per a aquestes reivindicacions, ja que cal debatre les noves vegueries.
[Continuar]
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2009

El 30 de maig de 2009 entra en vigor la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, una norma que obliga a integrar els requeriments ambientals en els processos de tramitació de plans i programes que poden tenir repercussions sobre el medi ambient. La Llei atorga la responsabilitat de l’avaluació a l’òrgan promotor, mentre que l’òrgan ambiental es responsabilitza de supervisar el procés. D’altra banda, crea el banc de dades d’avaluació ambiental que recull la informació generada durant el procés d’avaluació ambiental i la posa a disposició del públic interessat.
[Continuar]
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2009

El 10 de febrer de 2009 el Govern català aprova el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques, que substituirà la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental. La nova llei pretén refondre en una sola norma catalana el conjunt de la legislació estatal i europea de control ambiental i simplificar els procediments d’intervenció i control reduint el cost administratiu que suporten les empreses. El projecte de llei passa el seu primer tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat.
[Continuar]
Pol Huguet-X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2008

Després de l’aprovació o promulgació d’altres decrets relacionats amb les energies renovables durant els darrers anys, l’agost del 2008 la Generalitat sotmet a informació pública un decret per regular la instal•lació de parcs eòlics i solars, promoure aquestes energies i afavorir el seu encaix en el territori des del punt de vista ambiental i paisatgístic. Diversos grups empresarials i ecologistes presenten al•legacions al decret en considerar-lo un fre al desenvolupament de les energies renovables, mentre que altres creuen que és perjudicial per al paisatge i l’agricultura.
[Continuar]
Marta Casas

Actualitzat a 31/12/2008

Durant els últims trenta anys Catalunya ha perdut un 25% del seu espai agrari. Segons Unió de Pagesos això es deu a una deficient protecció del sòl agrari en benefici del creixement urbanístic i de tota mena d’infrastuctures. A mitjan gener a Girona es fa un seminari, organitzat per la fundació Agroterritori, que vol promoure l’elaboració, per part del Govern, d’una futura llei d’espais agraris de Catalunya. Científics, pagesos i Administració es reuneixen per debatre’n els continguts.
[Continuar]
Núria Terradas

Actualitzat a 31/12/2008

El desembre del 2008 el Projecte de llei d’ordenació de la pesca continental de Catalunya inicia el tràmit parlamentari, que va veure la llum pública per primera vegada el gener del 2005. La Llei, esperada pel sector dels pescadors, rep un bon nombre de crítiques tan per part de les societats de pescadors i la Federació Catalana de Pesca com per part de CiU, que presenta una esmena a la totalitat.
[Continuar]
Rosa Carbó

Actualitzat a 31/12/2007

Els problemes de convivència a Badalona són diversos. Durant l’any 2007, els conflictes que més repercussió han tingut han estat aquells relacionats amb la sobreocupació i/o les males condicions d’alguns habitatges i les conductes incíviques d’alguns col•lectius. S’han realitzat manifestacions i s’han reivindicat actuacions urgents. El consistori, d’una banda, ha reclamat més recursos i la modificació del marc legislatiu per tal de poder prevenir algunes de les causes que generen els conflictes. De l’altra, ha endegat un procés participatiu per a crear una nova ordenança del civisme que ajudi a solucionar els problemes i a apaivagar les tensions generades.
[Continuar]
 
Pàgina 1 de 5 (10 de 50 Resultats)
 
 
Actualitat territorial

Cerca per comarques

Documentació territorial
Destaquem